Εκδότης: Χ. Xουτζούμης

Θεσσαλονίκης 7 (πάροδος)

ΤΚ: 32100 Λιβαδειά

Τηλ: 22610/23175

Fax: 22610/28489

E-mail: viotora@otenet.gr

www.viotiki-ora.gr