Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

N Nομοθεσία

Νομοθεσία

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΝΟΜΟΙ

Κατάργηση Αυτόφωρου   N. 4596/2019 PDF

Σύσταση μητρώου περιφερειακού Τύπου, Ν.4487/2017

Εμβαδόν περ. εφημερίδων, Ν. 4488/2017, Άρθρο 122

Έσοδα ΕΔΟΕΑΠ (2%), Ν.4498/2017

Διαφήμιση, Ν. 4409/2017, άρθρο 63

Τροποποίηση του Ν.4412/2016, Ν.4469/2017, άρθρο 18 για πρόχειρους διαγωνισμούς κάτω από 60000€

Τροποποίηση του Ν. 4412/2016, Ν.4497/2017, άρθρο 107, παρ.9 για δικαιολογητικά που αφορούν ποσά κάτω των 2500€

Διαφήμιση, Ν. 4443/2016, άρθρο 61

Δημόσιες Συμβάσεις, Ν.4412/2016, άρθρο 379, παρ.12

Μητρώο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Ν. 4339/2015, άρθρο 52

Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, Ν. 4281/2014, άρθρο 152

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υπουργικές Αποφάσεις για την προβολή του Δημοσίου, 2018 XLSX  2019  XLSX

Barcode στον περιφερειακό Τύπο, 2018   PDF

Κατάσταση 2018 περ. εφημερίδων -δικαιολογητικά 2016  PDF

Τροποποίηση κατάστασης 2018  περ. εφημερίδων 2018-δικαιολογητικά 2016  PDF

Τιμοκατάλογος των δημοσιευμάτων του Δημοσίου 2008  PDF

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ, http://www.minpress.gr/e-pasithea/

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης -  Επικοινωνίας, https://media.gov.gr/

Βουλή των Ελλήνων, www.hellenicparliament.gr

Εθνικό Τυπογραφείο, www.et.gr

Τράπεζα πληροφοριών νομοθεσίας, www.e-nomothesia.gr

ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  https://diavgeia.gov.gr/

ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων  & Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  http://www.promitheus.gov.gr

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, www.eaadhsy.gr