Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

E Eνημέρωση

Κατάργηση Αυτόφωρου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας σε δια του Τύπου τελούμενα αδικήματα

 

Αθήνα, 28/2/2019

Δημοσίευση έλαβε ο Ν.4596/2019 (ΦΕΚ Α 32/26-2-2019) του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,  και  άλλων διατάξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου, καταργείται η αυτόφωρη διαδικασία σε δια του Τύπου τελούμενα αδικήματα όπως της εξύβρισης, δυσφήμισης και συκοφαντικής δυσφήμισης, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.