Εκδότης: Ε. Μακεναντζή - Νομίδη

Ν. Νικολάου 17

ΤΚ: 62124 Σέρρες

Τηλ: 23210/99680

Fax: 23210/99681

E-mail: info@eleftherianet.gr

www.eleftherianet.gr