Εκδότης: Ν. Δορδοκίδης

13ο χλμ. Καβάλας - Ξάνθης

ΤΚ: 64006 Καβάλα

Τηλ: 2510316070

Fax: 2510620710

E-mail: eleftheria2008@gmail.com