Εκδότης: Μ. Λασκαράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου

ΤΚ: 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510/24222

Fax: 25510/31445

E-mail: gnomi@gnomionline.gr/

www.gnomionline.gr