Εκδότης: Σπυρ. Pίζος

Hρώων 3

ΤΚ: 35100 Λαμία

Τηλ: 22310/51414

Fax: 22310/29331

E-mail: info@lamiakos-typos.gr

lamiakos@gmail.com

www.lamiakos-typos.gr