Εκδότης: κα Μ. Π. Γιαννούλη

Κ. Καραμανλή 1

ΤΚ: 33100 Αμφισσα

Τηλ: 22650/79205 - 72300

Fax: 22650/79206

E-mail: orafok@gmail.com

www.orafok.gr