Εκδότης: Θ. Κωτούλας

Στρ. Άρτη 19

ΤΚ:52100 Καστοριά

Τηλ: 24670/85977

Fax: 24670/85677

E-mail: info@orizontespress.com

www.orizontespress.com