ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Εκδότης: Α. Φανφάνης

Νικ. Ζωϊδου 22-24

Κομοτηνή

Τηλ: 25310 22791

E-mail: xronos@otenet.gr

www.xronos.gr