Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Χαρακτηριστικά αναφέρονται σημαντικές εκδηλώσεις και δράσεις που απασχόλησαν τον Σ.Η.Π.Ε. σε επίπεδο επαγγελματικό, θεσμικό, κοινωνικό:

- Μάιος 1998, Θεσσαλονίκη, ημερίδα Σ.Η.Π.Ε. με θέμα: «Η επίδραση και το μέλλον της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής», σε συνεργασία με το European Journalism Center.
- 1998, Θεσσαλονίκη,  ημερίδα Σ.Η.Π.Ε. με θέμα «Τα περιφερειακά ΜΜΕ σε πορεία ανάπτυξης», σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειακών Καναλιών.
- Δεκέμβριος 1998, Ιταλία, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. σε συνέδριο με θέμα «Connecting Europe with its Citizens», που διοργανώνεται  από την Associazione della Stampa di Basilicata και το Ευρωπαϊκό κέντρο Δημοσιογραφίας.


- Ιανουάριος 1999, Αθήνα, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. σε  έκθεση Περιφερειακού Τύπου, στα πλαίσια του forum Advertising & New Media.
- Οκτώβριος 1999, Χανιά, συνέδριο Σ.Η.Π.Ε. με θέμα «Περιφερειακά ΜΜΕ στην Ευρώπη και ο ρόλος των δημοσιογράφων». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, το European Journalism Center και τοπικούς φορείς, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ.


- Μάρτιος 2000, Καμένα Βούρλα, ημερίδα Σ.Η.Π.Ε. με θέμα «Περιφερειακά ΜΜΕ- Μέλλον και Προοπτικές».
 - Οκτώβριος 2000, Χίος, ημερίδα Σ.Η.Π.Ε. με θέμα “Περιφερειακός Τύπος, προβλήματα και προοπτικές , η σχέση  με τον πολιτισμό και την Δημοκρατία».
- Νοέμβριος 2000, Θράκη, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. σε διημερίδα με θέμα «Η δημοσιογραφία ενώπιον της πραγματικότητας των εθνικών συγκρούσεων και των μειονοτήτων»


- Οκτώβριος 2001, Βόλος, διοργάνωση Σ.Η.Π.Ε. συνεδρίου με θέμα τα περιφερειακά ΜΜΕ στην Ευρώπη και ο ρόλος των δημοσιογράφων, σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο Δημοσιογραφίας.


- Ιούνιος  2003, Βόλος, ημερίδα Σ.Η.Π.Ε. με θέμα τις ρυθμίσεις για τα ΜΜΕ της επαρχίας και τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου για τον Τύπο της Περιφέρειας.
- Νοέμβριος 2003, Χανιά ημερίδα Σ.Η.Π.Ε με θέμα «Επιχειρηματικότητα,  Βιωσιμότητα  και Ανταγωνιστικότητα του επαρχιακού Τύπου».


- Ιούνιος 2005, Αθήνα, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. στην 3η πολυκλαδική Έκθεση Επικοινωνίας και Διαφήμισης «MARKETING EXPO 2005».
- Ιούνιος 2005, Καβάλα, διοργάνωση Σ.Η.Π.Ε. του Βαλκανικού Forum Επικοινωνίας, σε συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας, Πολιτισμού και Μέσων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Νοέμβριος 2005, Πύργος,  συνέδριο Σ.Η.Π.Ε για τον «Περιφερειακό Τύπο και την συμβολή του στην Ενημέρωση, τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη».


- Μάρτιος 2006, Πάτρα, συμμετοχή του Σ.Η.Π.Ε. στο συνέδριο με θέμα «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμός».
- Ιούνιος 2006, Μόσχα, συμμετοχή του Σ.Η.Π.Ε. στο διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Εφημερίδων-WAN.
- Ιούνιος 2006, Καμένα Βούρλα, ημερίδα Σ.Η.Π.Ε. με θέμα «Ο ημερήσιος Τύπος της Περιφέρειας και η αναγκαιότητα ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου». Στόχος, η συζήτηση του προς κατάθεση νέου σχεδίου Νόμου για τον επαρχιακό Τύπο.


- Απρίλιος 2007, Θεσσαλονίκη, συνδιοργάνωση Σ.Η.Π.Ε. με το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα, ημερίδας με θέμα «50 χρόνια Ευρωπαϊκής Ένωσης: η ευρωπαϊκή επικαιρότητα στον περιφερειακό Τύπο - η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία».
- Ιούνιος 2007, Capetown, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. στο 60ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εφημερίδων και 14ο Παγκόσμιο Φόρουμ Εκδοτών.
- Ιούλιος 2007, Καβάλα, συνδιοργάνωση Σ.Η.Π.Ε. του βαλκανικού φόρουμ επικοινωνίας.
 - Οκτώβριος 2007, Χανιά, συνδιοργάνωση Σ.Η.Π.Ε. με το European Journalism Training Association, το European Journalism Center και τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεθνούς διημερίδας με θέμα «Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου - Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Στόχοι, Δημοσιογραφική Εκπαίδευση - Πρόσφατες Τάσεις και Προοπτικές».


- Ιανουάριος 2008, Λισσαβόνα, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. στην διεθνή συνάντηση της Ομάδας Ινστιτούτων Δημοσιογραφικής Εκπαίδευσης του European Journalism Training Association.
- Ιούνιος 2008, Πύργος, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα: «50 χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα στον Τύπο και τα ΜΜΕ της Περιφέρειας».
- 1999-2008, Σαμοθράκη, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. στο πανελλήνιο συνέδριο δημοσιογραφίας.


- Ιανουάριος 2009, Αθήνα, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. σε ημερίδα του ΙΣΤΑΜΕ με θέμα «Οι εξελίξεις στο χώρο των Μέσων Επικοινωνίας: Νέα φαινόμενα και Κοινωνική Δυναμική».
- Ιανουάριος 2009, Ηράκλειο Κρήτης, συνδιοργάνωση Σ.Η.Π.Ε. με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ημερίδας με θέμα «Περιφερειακός Τύπος και ΜΜΕ: Γράφοντας για την Ευρώπη: Θέματα, Εργαλεία, Προοπτικές».


- Δεκέμβριος 2011, Άγιος Νικόλαος Νάουσας, ημερίδα Σ.Η.Π.Ε. με θέμα «Η ισχυροποίηση των περιφερειακών ΜΜΕ, προϋπόθεση εξόδου από την κρίση».


- Ιούλιος 2013, Ιωάννινα, ημερίδα Σ.Η.Π.Ε. με θέμα «προβληματισμός για την αλλαγή των προτύπων στον περιφερειακό Τύπο» υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Ενημέρωσης.


- Μάρτιος 2014, Αθήνα, συνέδριο Σ.Η.Π.Ε. με θέμα: «Συνέδριο για τη σωτηρία και την αναβάθμιση του περιφερειακού/τοπικού Τύπου», υπό την αιγίδα της προεδρίας της Δημοκρατίας.


- Ιούνιος 2015, Καμένα Βούρλα,  ημερίδα Σ.Η.Π.Ε. με θέμα «Ισχύς, υπεροχή αλλά και σύγχρονες προκλήσεις του περιφερειακού Τύπου».


- Μάιος 2016, Λαμία, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. στο 19ο επιστημονικό συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων με θέμα «Οι περιφερειακές επιπτώσεις της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και οι συνέπειές τους».
- Ιούνιος 2016, Χανιά, συμμετοχή Σ.Η.Π.Ε. στην ημερίδα του τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου με θέμα: «Περιφερειακός Τύπος, σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές».


- Οκτώβριος 2017, Λάρισα, ημερίδα  Σ.Η.Π.Ε. και των Ενώσεων Τύπου  με θέμα: «Βιωσιμότητα και μετεξέλιξη του Περιφερειακού-Τοπικού και Κλαδικού Τύπου».

- Νοέμβριος 2018, Ναύπλιο, συνέδριο  Σ.Η.Π.Ε. και των Ενώσεων Τύπου  με θέμα: «Οι προκλήσεις και το μέλλον του Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου»