Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

E Eνημέρωση

ΣΗΠΕ Σχέδιο Δράσης

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σε συνέχεια της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, σας παραθέτουμε επιγραμματικά τις θέσεις του ΣΗΠΕ, όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και καταγράφηκαν κατά την διάρκεια αυτής.

Μητρώο ΜΜΕ

 • Σύσταση Μητρώου Τύπου & ΜΜΕ για την διασφάλιση της εργασίας, των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία της επιχειρηματικότητας, έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού και της αυθαιρεσίας.
 • Ίδρυση Επιμελητηρίου περιφερειακού (;) Τύπου για την αναβάθμιση του κλάδου και την οχύρωση της δεοντολογίας.

Οργανωτική ανασυγκρότηση ΣΗΠΕ - Συνεργασίες

 • Εκκαθάριση του μητρώου μελών του Συνδέσμου. Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών συνδρομών. Σταθεροποίηση των οικονομικών και ρύθμιση των οφειλών προς τρίτους.
 • Επίλυση της σχέσης των μελών με την παλιά Ένωση. Ανάληψη πρωτοβουλιών αποκατάστασης του «τοπίου» εκπροσώπησης των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΙΕΤ και την ΕΔΙΠΤ. Αναβάθμιση του ετήσιου συνεδρίου των τριών Φορέων.

Συνεργασίες ανάμεσα στις επιχειρήσεις Τύπου

 • Δημιουργία newsroom για τον συντονισμό της διαχείρισης της δημοσιογραφικής ύλης από τις επιχειρήσεις μέλη μας ή και άλλες συμβαλλόμενες με τον ΣΗΠΕ γι' αυτόν τον σκοπό. Αξιοποίηση πλατφορμών συνεργασίας (περιεχόμενο για διαφήμιση).
 • Εμπορική εκμετάλλευση της συνεργασίας με τον ΣΗΠΕ πάροχο περιεχομένου από Περιφέρεια σε Περιφέρεια και από τόπο σε τόπο, καθώς και σε πληθυσμιακούς πόλους αλλά και τις γραμμές μεταφοράς (π.χ. Αεροδρόμια, λιμάνια, αεροπλάνα πλοία).

Πνευματικά δικαιώματα

 • Ενσωμάτωση, το ταχύτερο, του άρθρου 15 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 790/2019 στο ελληνικό Δίκαιο. Η Οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία εναρμονισμένων κανόνων προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη αναφορικά με το δικαίωμα εκδοτών Τύπου. Σκοπός του άρθρου αυτού της Οδηγίας είναι να σταματήσει η λεηλασία και να δοθεί η δυνατότητα στις εκδοτικές επιχειρήσεις μέσω του νέου δικαιώματος να διεκδικήσουν αμοιβή – μερίδιο από τα έσοδα που αποφέρει στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, η εκμετάλλευση του δημοσιογραφικού περιεχομένου.
 • Αναβάθμιση της συνεργασίας με τον ΟΣΔΕΛ.

Ψηφιακές εφαρμογές - νέα εποχή για τον Τύπο

 • Επιδίωξη συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ένταξη του ΣΗΠΕ σε προγράμματα ψηφιακών εφαρμογών, όπως π.χ. για την ψηφιοποίηση του αρχείου των εφημερίδων και τη διαχείρισή του με κοινό interface.

Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου

 • Σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό Τύπο στα πρότυπα καλών πρακτικών της Ε.Ε.
 • Εκπόνηση νέου προγράμματος μακράς πνοής, ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου με κριτήρια την απασχόληση, την αναγνωσιμότητα και την ιστορικότητα τους. Νομοθετική πρόβλεψη για την συγκρότηση ανεξάρτητης Επιτροπής, κεντρικά, για τον έλεγχο των κριτηρίων και τη διαχείριση των πόρων.

Δικαιούχες ενίσχυσης να είναι και οι Οργανώσεις των επιχειρήσεων Τύπου, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

 • Εφαρμογή της θρυλούμενης διαχρονικά κατανομής, της κρατικής διαφήμισης στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών. Θέσπιση μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου.
 • Προώθηση της φιλαναγνωσίας στα σχολεία και σε όλους τους θεσμικούς φορείς.
 • Διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα δημοσίευσης των κρατικών καταχωρίσεων και μετά το 2021, ως τεκμήριο διαφάνειας και ενημέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας.

Ασφαλιστικά, φορολογικά

 • Επαναφορά των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων Τύπου στα προ του ν. Κατρούγκαλου, ασφαλιστικά επίπεδα. Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. Επαναφορά της τριμερούς χρηματοδότησης του Ταμείου.
 • Εκκαθάριση υπέρ ΣΗΠΕ των υπολοίπων του αγγελιοσήμου από τον ΕΦΚΑ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Πρόγραμμα κατάρτισης - έρευνα - καινοτομία

 • Ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων, διεύρυνση του ακροατηρίου του Συνδέσμου προς άλλες επιχειρήσεις Τύπου και ΜΜΕ.
 • Επεξεργασία και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού, αξιοποιώντας την συνεργασία του Συνδέσμου με πανεπιστήμια και ειδικούς επιστήμονες, διεθνείς Ενώσεις Τύπου και ερευνητικά Κέντρα.
 • Αναβάθμιση της σχέσης του ΣΗΠΕ με τον Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος    O Αντιπρόεδρος   H  Γ. Γραμματέας  Η Ταμίας    Ο Κοσμήτωρ

                    Γ. Κατσαΐτης      Μ. Χαλκιαδάκης       Ν. Βαφειάδου       Χ. Χιώτη    Ευ. Λέμας