Δελτίο Τύπου για την εκδίκαση προσφυγής κατά του φόρου 2%

Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 1/7/2019

Εκδίκαση της Προσφυγής για το φόρο 2% επί του τζίρου των εφημερίδων, υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Στις 24 Ιουνίου,  συζητήθηκε  στο ΣτΕ η αίτηση των Ενώσεων περιφερειακού και κλαδικού Τύπου για την ακύρωση της επιβολής φόρου 2% επί του ακαθαρίστου των εφημερίδων, υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ ( Νόμος 4498/2017). Στους διάδικους δόθηκε προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος έως τις 15 Ιουλίου.

Η προσφυγή του ΣΗΠΕ στο ΣτΕ, υπηρετεί την εναγώνια προσπάθεια επιβίωσης των περιφερειακών, εκδοτικών επιχειρήσεων. Με την πρόσφατη πανελλαδική διαμαρτυρία μας δείξαμε ότι υπερβολικά φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη απειλούν την υπόσταση του περιφερειακού Τύπου βεβαίως και της εργασίας σ' αυτόν.

Η ρητορική, που στρεβλώνει την εύλογη κίνησή μας παραπέμποντας σε εμφύλια διαίρεση των παραγόντων του περιφερειακού Τύπου δεν ωφελεί ούτε αυτόν ούτε τον ΕΟΕΔΑΠ.

Υπενθυμίζεται προς κάθε ενδιαφερόμενο και προς άρση κάθε παρεξήγησης ότι τα μέλη του ΣΗΠΕ δεν αφίστανται των υποχρεώσεών τους έναντι των ασφαλιστικών Ταμείων, συχνά χωρίς την προσδοκώμενη ικανοποίηση των αναγκών τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η προσφυγή στα Δικαστήρια ήταν δυνατόν να αποτραπεί από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο τόσο με τη γενική κυβέρνηση όσο και με τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς, φυσικά και με τα Ταμεία. Δυστυχώς όμως το σχετικό αίτημά μας εκκρεμεί για μήνες.

Επισημαίνεται ότι η επιβίωση του περιφερειακού Τύπου και η διατήρηση της μισθωτής εργασίας είναι καταστάσεις αλληλοεπηρεαζόμενες και αλληλοσυμπληρούμενες. Επιπλέον φόρος και μάλιστα επί του τζίρου σε βάρος επιχειρήσεων που στην καλύτερη περίπτωση είναι ίσα βάρκα ίσα νερά, ισοδυναμεί με απειλή λουκέτου.