Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

E Eνημέρωση

Διατήρηση της υποχρεωτικότητας των δημοσιεύσεων στον περιφερειακό Τύπο

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

ΠΡΟΣ:  

Κο Αδωνη Γεωργιάδη, Πρόεδρο Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων και Υπουργό Ανάπτυξης

ΚΟΙΝ:

-Κο Γιώργο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας

-Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Ν.4412/2016

                                                                                                      Αθήνα, 25/6/2020

Αρ. Πρωτ. 4383

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε για το θέμα των δυσλειτουργιών που έχει επιφέρει και πρόκειται να επιφέρει ο Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς ενημερωθήκαμε ότι η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αναμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις στο σύνολό τους, με ένα ή δυο νομοσχέδια, μέσα στον Ιούλιο.

Επαναλαμβάνουμε το δίκαιο αίτημα των Ενώσεων των περιφερειακών εφημερίδων να διατηρηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης στον περιφερειακό Τύπο των κάθε είδους στοιχείων που αφορούν συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και μετά τις 31/12/2020, πρωτίστως για λόγους χρηστής διοίκησης και διαφάνειας.

Κατά τις νομοπαρασκευαστικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει διεκδικούμε άμεσα την τροποποίηση του Νόμου 4412/2016 για συνέχιση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων στον περιφερειακό Τύπο και προτείνουμε τις κάτωθι αλλαγές:

Άρθρο 377

Τροποποίηση Ν. 4412/2016 – Διατήρηση δημοσιεύσεων στο τοπικό και περιφερειακό τύπο

  1. Η περίπτωση 35 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 και η παράγραφος 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 καταργούνται.
  2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 68 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 αντικαθίσταται η φράση «καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου» με την φράση «διατηρείται σε ισχύ».
  3. Στο τρίτο εδάφιο των περιπτώσεων 31 και 59 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 αντικαθίσταται η φράση «καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379» με την φράση «διατηρείται εν ισχύ»
  4. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 40 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 αντικαθίσταται η φράση «καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379» με την φράση «διατηρείται εν ισχύ»
  5. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 αντικαθίσταται η φράση «καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου» με την φράση «διατηρείται εν ισχύ»
  6. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων άρχεται από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης, διαμαρτυρόμαστε για την παρερμηνεία στον Νόμο, που αφήνει περιθώριο να εκληφθεί ο Τύπος ως προμηθευτής και να χρεωθεί διατάξεις που δε συνάδουν με το λειτούργημα που επιτελεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε ένα πεδίο που έχει ρυθμιστεί  εδώ και καιρό με ειδικούς όρους για τον περιφερειακό Τύπο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία τυχόν απαιτηθεί.

Για τις Ενώσεις Περιφερειακού Τύπου

                                   Ε.Ι.Ε.Τ.                                 Σ.Η.Π.Ε.                              

                              Ο Πρόεδρος                          Ο Πρόεδρος       

                             Α. Μουντάκης                     Β. Αθανασίου