Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

E Eνημέρωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη "Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Σ.Η.Π.Ε για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων"

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά