Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

E Eνημέρωση

Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., της 5ης Ιανουαρίου 2022

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022


Ενημερωτικό Σημείωμα Συνεδρίασης Δ.Σ., της 5ης Ιανουαρίου 2022


Συνεδρίασε, με τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων

Περιφερειακών Εφημερίδων, την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου, με την συμμετοχή τακτικών

και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. καθώς και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.


Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και

ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:


1. Κατόπιν εισήγησης της γ.γ. του ΣΗΠΕ κ. Νατάσσας Βαφειάδου το Δ.Σ. ενέκρινε τα πρακτικά
της προηγούμενης συνεδρίασης του δ.σ. ΣΗΠΕ που έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου 2021.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης το σώμα ενημερώθηκε επίσης δια του προέδρου κ.
Γιώργου Κατσαΐτη, για την υπεσχημένη εκ νέου ενεργοποίηση της ομάδας εργασίας υπό
τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου με
κύριο θέμα συζήτησης και επεξεργασίας το Μητρώο του Περιφερειακού Τύπου, καθώς
και για τις αναμενόμενες -ενδεχομένως και κατά την διάρκεια της επόμενης εβδομάδας -
ανακοινώσεις που θα αφορούν στο 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ με υπεσχημένη την εξαίρεση
των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου από την υποχρέωση καταβολής του. Σύμφωνα
με την πρόσφατη εκ νέου επικοινωνία με τα στελέχη του Γραφείου Οικονόμου, θετική
προς τούτο υπήρξε και η νεότερη συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του υπουργείου
Εργασίας.


2. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης της Ταμία κ. Χριστιάνας Χιώτη ενέκρινε τον οικονομικό
απολογισμό του έτους 2021. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης επιβεβαιώθηκε και η καταβολή του συνόλου των εκπαιδευτικών
επιδομάτων προς τους ωφελούμενους του προγράμματος κατάρτισης, φέρνοντας τον
ΣΗΠΕ ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχή λήξη του, εντός του πρώτου τριμήνου του 2022.


3. Το δ.σ. του ΣΗΠΕ εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την καταβολή που
πραγματοποιήθηκε στον Σύνδεσμο καθώς και στις υπόλοιπες Ενώσεις Τύπου- από τον
ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του αγγελιοσήμου.

Το δ.σ. αποφάσισε να διερευνήσει την διαδικασία εκκαθάρισης σε σχέση με την περίοδο
που αυτή αφορά καθώς και τα κριτήρια με βάση τα οποία προέκυψαν τα αποδιδόμενα
στις Ενώσεις Τύπου, τελικά ποσά.


4. Το δ.σ. ενημερώθηκε από την κ. Ελένη Διαφωνίδου, μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
εντεταλμένο μέλος του ΣΗΠΕ σε ό, τι αφορά στην συνεργασία με τα πανεπιστήμια.
Ο ΣΗΠΕ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του
Παντείου Πανεπιστημίου και την συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκών του
ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ θα προχωρήσει στη διοργάνωση διαδικτυακού συνεδρίου στις αρχές
Απριλίου, με θέμα: «Η Αναπτυξιακή Δυναμική του Περιφερειακού Τύπο».


Η κ. Διαφωνίδου ενημέρωσε το συμβούλιο για τα όσα συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της
πρώτης συνάντησης της οργανωτικής επιτροπής στις 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία
συζητήθηκαν η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου, η χρονική διάρκεια, το πλαίσιο, οι
ομιλητές και οι θεματικές του, για τα οποία θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση προς τα
μέλη του ΣΗΠΕ το αμέσως επόμενο διάστημα.


Αξίζει να σημειωθεί πως στον σχεδιασμό του συνεδρίου περιλαμβάνεται και ο
προγραμματισμός εργαστηρίου με φυσική παρουσία, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν
και εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση, στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου στα
Χανιά περί τα τέλη Μαΐου. Το
follow up, ημερίδας και εργαστηρίου, προγραμματίζεται για
την παραμονή της γενικής συνέλευσης του ΣΗΠΕ, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου
τρέχοντος έτους.


Το δ.σ. του ΣΗΠΕ εύχεται σε όλους καλή χρονιά!