Σάββατο, 28 Μαΐου 2022

E Eνημέρωση

Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 14ης Ιανουαρίου 2022

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
                               Αθήνα, Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

 Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 14ης Ιανουαρίου 2022

Συνεδρίασε, με τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου με την συμμετοχή τακτικών και αναπληρωματικών μελών

του Δ.Σ. καθώς και της εξελεγκτικής επιτροπής. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 1. Κατόπιν εισήγησης της γ.γ. του ΣΗΠΕ κ. Νατάσσας Βαφειάδου το Δ.Σ. ενέκρινε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του δ.σ. ΣΗΠΕ που έλαβε χώρα στις 5 Ιανουαρίου του 2022.
 1. Κατόπιν εισήγησης του προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη, το δ.σ. ενημερώθηκε για την πορεία του διαλόγου με την κυβέρνηση και την πρόοδο των αιτημάτων του κλάδου, αποφάσισε την σύνταξη επιστολής προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό κ. Γιάννη Οικονόμου για τη μη ικανοποιητική πορεία του διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου και της Πολιτείας επί των ανοιχτών ζητημάτων του τύπου, με επίκεντρο αυτό των ασφαλιστικών ζητημάτων.

Ο ΣΗΠΕ αποφάσισε την εκ νέου αποστολή – επισήμανση των αιτημάτων του κλάδου, αρχής γενομένης από την σύσταση Μητρώου ενημερωτικών Μέσων Ενημέρωσης, με ξεκάθαρη αναφορά επί των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων τύπου. Πέραν των κριτηρίων της ιστορικότητας, της απασχόλησης και της αναγνωσιμότητας – με την επισήμανση της  ανάγκης ποιοτικών μετρήσεων αναγνωσιμότητας - ο ΣΗΠΕ υπογραμμίζει ως επιδίωξη/κριτήριο την αποδεδειγμένη παραγωγή πρωτότυπου ενημερωτικού περιεχομένου και την ύπαρξη συντεταγμένης συντακτικής ομάδας, που να ικανοποιεί την απόδειξη της προέλευσης της δημοσιογραφικής ύλης. Συνακολούθως, την  αναγραφή του ιδιοκτήτη, του εκδότη καθώς και του αρχισυντάκτη κάθε ενημερωτικού μέσου, στην ταυτότητά του.

 1. Κατόπιν εισήγησης του προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη, το δ.σ. προέκρινε την δικηγορική εταιρεία Δέσποινας Ευαγγέλου και συνεργατών για την παροχή την νομικής αρωγής στον ΣΗΠΕ, αποφασίζοντας επίσης της πρόσκληση της κ. Ευαγγέλου στην επόμενη συνεδρίαση για τον καθορισμό των επιμέρους πεδίων της συνεργασίας.