Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2023

E Eνημέρωση

ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΓΓΕ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Προς: Κο Σίμο Κεδίκογλου
Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ

Κοινοποίηση: -Ι. Α. Παναγιωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης
-Εμπορική Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου ΕΛΤΑ

Αθήνα 23.05.2013
Αρ. Πρωτ:4009

 

Για την απρόσκοπτη διακίνηση των εφημερίδων από τα ΕΛΤΑ

Αγαπητέ κε Υπουργέ,
Η συνέπεια της έκδοσης της υπουργικής απόφασης περί καταχωρήσεων του Δημοσίου, στην διακίνηση των εφημερίδων δια των ΕΛΤΑ, δημιουργεί εκρηκτικά προβλήματα σε εκείνες τις επιχειρήσεις Τύπου, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη «λίστα».
Δεδομένου ότι η αιφνίδια έτσι αύξηση του κόστους διακίνησης των εφημερίδων είναι τεράστια, δημιουργώντας τους προβλήματα κυκλοφορίας άρα και βιωσιμότητας, που δυσκολεύουν και τις προβλεπόμενες διαδικασίες θεραπείας ώστε να συμπεριληφθούν σε νέα, συμπληρωματική υπουργική απόφαση, Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας ώστε τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της νέας, συμπληρωματικής, υπουργικής απόφασης να εξακολουθούν τα Ταχυδρομεία να εξυπηρετούν τις εφημερίδες, που διακινούσαν μέχρι χθες, με την ίδια την επιδοτούμενη τιμή ανά φύλλο.
Παρακαλούμε η απόφαση σας αυτή να έχει αναδρομική ισχύ από την ημ/νία δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ Β’ 1222/20.05.2013).

Για την ΕΙΗΕΕ Για τον ΣΗΠΕ Για την ΕΙΕΤ

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Γρ. Τριανταφυλλόπουλος Β. Αθανασίου Φ. Ζουρόπουλος