Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2023

E Eνημέρωση

REPORT ΔΣ 5 4 2013

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αποφάσεις ΔΣ ΣΗΠΕ

Αθήνα, 5/4/2013

 

Με τη συμμετοχή τριών τακτικών και ενός αναπληρωματικού μέλους συνεδρίασε την Παρασκευή 5/4/2013, στην έδρα του ΣΗΠΕ το δ.σ. του Συνδέσμου. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Β. Αθανασίου, Μ. Χαλκιαδάκης, Χ. Χουτζούμης και Σ. Σιμοπούλου
1. Λόγω της συνεχόμενης μείωσης του αγγελιοσήμου το οποίο δεν φτάνει να καλύψει τα ήδη μειωμένα έξοδα λειτουργίας του ΣΗΠΕ, αποφασίστηκε από τα λαχεία να αποδίδεται στα μέλη το 50% και το άλλο 50%, με τη μορφή παρακράτησης συνδρομών, να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Συνδέσμου. Τον Ιούνιο θα επανεξεταστεί το μέτρο.
2. Τα λειτουργικά έξοδα του Συνδέσμου έχουν μειωθεί στα 3000€/μήνα, ωστόσο συμφωνείται περαιτέρω συρρίκνωση προκειμένου αυτά να διαμορφωθούν στα 2500€/μήνα.
3. Κατά την επαφή του ΔΣ με ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ, ζητήθηκε από τα κόμματα η παρουσίαση των θέσεων του Συνδέσμου. Προς αυτό το στόχο αποφασίστηκε να εντατικοποιηθούν οι διαβουλεύσεις των μελών ΔΣ σχετικά με τη διαμόρφωση υπομνήματος για μια νέα νομοθετική ρύθμιση.
Υπεύθυνος ορίζεται ο Γ. Γραμματέας, κος Κατσαΐτης. Οι προτάσεις, παρατηρήσεις, σημειώσεις των μελών ΔΣ θα παραδίδονται στον κο Κατσαΐτη ο οποίος και θα έχει την ευθύνη επεξεργασίας τους σε ένα τελικό σώμα κειμένου.
4. Όσον αφορά το θέμα των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών, σε επικοινωνία με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί:
Α) Αν μπορεί ο ΣΗΠΕ, βάση του καταστατικού του, να εκπροσωπήσει τα μέλη του δικαστικά. Εάν ναι τότε θα προβεί το Σωματείο στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.
Β) Αν μπορεί η δικαστική απόφαση για ένα μέλος ΣΗΠΕ να χρησιμοποιηθεί από τα υπόλοιπα.
5. Καθώς κάποια μέλη ΣΗΠΕ, ενημέρωσαν ότι υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το γραφείο αναλαμβάνει την επικοινωνία για να συγκεντρωθούν αυτά τα μέλη που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Β. Αθανασίου Γ. Κατσαΐτης