Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

E Eνημέρωση

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΠΕ ΕΙΕΤ ΣΙΕΠΤ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Συμφωνούν για ομοσπονδία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων

Την θέλησή τους για κοινή συνδικαλιστική εκπροσώπηση επιβεβαιώνουν τα Δ.Σ. των ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων ΣΗΠΕ – ΕΙΕΤ – ΣΙΕΠΤ με την μορφή της ομοσπονδίας.
Σε συνάντηση που έγινε την Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014, στα γραφεία της ΕΙΕΤ συμφωνήθηκε να συσταθεί επταμελής επιτροπή η οποία θα αναλάβει την προώθηση των εργασιών για την ολοκλήρωση της ενωτικής προσπάθειας.
Η σύσταση της επιτροπής θα γίνει από (3) τρία μέλη του ΣΗΠΕ (2) δύο μέλη από την ΕΙΕΤ και (2) μέλη από τον ΣΙΕΠΤ που θα υποδειχθούν από τον κάθε συνδικαλιστικό φορέα.
Συμφωνήθηκε να ανταλλαγούν κείμενα με θέσεις ώστε να συμφωνηθεί η γενικότερη στάση της ομοσπονδίας στα ζητήματα του τύπου της περιφέρειας, για την κατάργηση του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου και ψήφιση νέου, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την εκπαίδευση των στελεχών στο Τύπο της περιφέρειας.
Ως ένα ζήτημα αιχμής θεωρείται η δημιουργία ενός φορέα που θα ανήκει και θα διοικείται από τους συνδέσμους και τις ενώσεις του τύπου της περιφέρειας και θα διανέμει το σύνολο των δημοσιεύσεων του δημοσίου, ώστε να επιταχύνεται η εφαρμογή των νόμων από τους φορείς του δημοσίου και ο έλεγχος της νομιμότητας στα θέματα της πληρωμής και της διανομής των δημοσιεύσεων.
Επίσης αποφασίστηκε να δημοσιοποιηθεί επιστολή προς τους υποψηφίους στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα τους αποτρέπει να δημοσιοποιούν την υποψηφιότητα τους σε μη νόμιμα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, που δεν διαθέτουν νομική και φορολογική υπόσταση.
Στην συνάντηση έλαβαν μέρος , ο πρόεδρος του ΣΗΠΕ κ. Βαγγέλης Αθανασίου, ο πρόεδρος του ΣΙΕΠΤ κ. Λάζαρος Μελετιάδης και από την ΕΙΕΤ οι κκ Αντώνης Μουντάκης πρόεδρος, Σπύρος Λάτσας Β’ αντιπρόεδρος, Κων/νος Μαυρομάτης ταμίας, η κ. Σμαρώ Γιαννούλη ειδική γραμματέας , Νίκος Σουρλόπουλος, μέλος.Για τον ΣΗΠΕ Για την ΕΙΕΤ Για τον ΣΙΕΠΤ
Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος
Βαγγέλης Αθανασίου Αντώνης Μουντάκης Λάζαρος Μελετιάδης


Υπ. Με την παράκληση της δημοσίευσης, μετάδοσης, ανάρτησης