Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

E Eνημέρωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 21,22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

17η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σάββατο-Κυριακή, 21-22 Ιουνίου 2014

Ξενοδοχείο «ELECTRA», Ερμού 5, Σύνταγμα


Σάββατο, 21 Ιουνίου, ώρα 17:30-21:00

1. Απολογισμός ΔΣ

2. Έγκριση διαχείρισης ΔΣ και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

4. Συζήτηση


Κυριακή, 22 Ιουνίου, ώρα 10:00-13:00*

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

*Προκειμένου οι εκλογές για νέο ΔΣ να είναι αδιάβλητες, παρακαλούμε όποιος έρθει να ψηφίσει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής της εφημερίδας-εταιρίας.

Εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο δεν επιτρέπεται, παρά μόνο στις ΕΕ και ΑΕ.
Μπορούν να ψηφίσουν τα ετερόρρυθμα μέλη ή μέλη του ΔΣ της ΑΕ εφόσον τους παρέχεται ειδική εντολή εκπροσώπησης των ανωτέρω εταιριών στις εκλογές, με απόφαση του ΔΣ ή μνεία στο καταστατικό τους.


Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο ΣΗΠΕ να λάβει αντίγραφο πρακτικών του ΔΣ.