Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022

E Eνημέρωση

REPORT ΔΣ 26 6 2014

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

REPORT

Συνεδρίαση Δ.Σ. Σ.Η.Π.Ε., 26/6/2014Την Πέμπτη 26 Ιουνίου, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. του Συνδέσμου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Ε. Χαλκιαδάκη. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Ε. Αθανασίου, Γ. Βακόνδιος, Α. Μυκωνιάτης και Ε. Διαφωνίδου.

Το Δ.Σ. απασχόλησαν τα παρακάτω θέματα:

1) Καθορισμός αξόνων πάνω στους οποίους θα κινηθεί το σύνολο των δράσεων που αναλαμβάνει το Δ.Σ.

Ειδικότερα:
• Οι σχέσεις με την Πολιτεία, ώστε να αναληφθούν αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες και να προωθηθούν νομοθετικές παρεμβάσεις.
• Οι σχέσεις με τη διαφημιστική αγορά, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και να τονωθεί το προφίλ του περιφερειακού Τύπου.
• Οι σχέσεις του Σ.Η.Π.Ε. με τον ευρύτερο χώρο του περιφερειακού Τύπου, τις άλλες επαγγελματικές ενώσεις αλλά και τις ενώσεις εργαζομένων.
• Οι σχέσεις με τα ίδια τα μέλη στην κατεύθυνση άμεσης και διαρκούς ενημέρωσης και ενεργοποίησής τους.

2) Προώθηση του διαλόγου και συντονισμός δράσης με τις άλλες ενώσεις περιφερειακού Τύπου

Το Δ.Σ. επιβεβαίωσε την ανάγκη να προχωρήσει ο διάλογος και να διερευνηθούν οι δυνατότητες συντονισμού των δράσεών του με τις άλλες ενώσεις περιφερειακού Τύπου. Για το σκοπό αυτόν, εστάλη ήδη προς τους συναδέλφους κείμενο προβληματισμού, στην βάση της προηγούμενης διοίκησης του ΣΗΠΕ υπό τον Ε. Αθανασίου. Η μορφή την οποίαν προοπτικά μπορεί να λάβει ο συντονισμός αυτός θα εξειδικευθεί περαιτέρω από το Δ.Σ. του ΣΗΠΕ, με τη συμβουλευτική καθοδήγηση νομικού.

3) Συγκρότηση/ενίσχυση προφίλ περιφερειακού Τύπου

Το Δ.Σ. προτάσσει ως άμεσο βήμα την αναγκαιότητα "αντεπίθεσης" του περιφερειακού Τύπου. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεισδυτικότητας των περιφερειακών εφημερίδων στη διαφημιστική αγορά συνιστά στρατηγική του στόχευση. Στην κατεύθυνση αυτήν, αποφασίστηκε η διερεύνηση των δυνατοτήτων εξειδικευμένων εταιριών προκειμένου να συγκροτηθεί ένα ενιαίο και δυναμικό προφίλ των μελών του ΣΗΠΕ - εργαλείο απαραίτητο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Δίνοντας επίσης έμφαση στο ότι το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος οφείλει να συγκρατηθεί στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, το συμβούλιο έκρινε ότι η όποια διαπραγμάτευση θα πρέπει να κινηθεί στη βάση της ανταποδοτικότητας που θα εξασφαλισθεί.

4) Διαδικασία προσφυγών για το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών


Χωρίς άλλη καθυστέρηση αποφασίστηκε να επιταχυνθεί η δικαστική διαδικασία προς αντιμετώπιση της διάκρισης εις βάρος των μελών του ΣΗΠΕ ως προς το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς στα ασφαλιστικά ταμεία. Τέσσερα μέλη έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να καταθέσουν προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο. Το Δ.Σ. θα επικοινωνήσει άμεσα και με τα άλλα δύο μέλη προκειμένου να επανεπιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον τους για τη διαδικασία. Το δικηγορικό γραφείο έχει ήδη προωθήσει τη διαδικασία των δύο πρώτων προσφυγών.

5) Αναβάθμιση της ιντερνετικής πλατφόρμας του ΣΗΠΕ

Καθώς εκφράστηκε η βούληση να τονωθεί η επικοινωνία μεταξύ Δ.Σ. και μελών αλλά και των ίδιων των μελών μεταξύ τους, τέθηκε ως προτεραιότητα η αναμόρφωση της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΣΗΠΕ, προκειμένου:
• να είναι εφικτή η διαρκής ενημέρωση των μελών για τις δράσεις του Δ.Σ. ανά θεματική ενότητα
• να ενισχυθεί η διαφάνεια, με μόνιμη ενημέρωση των μελών από το Δ.Σ. για τα οικονομικά του Συνδέσμου
• να δημιουργηθεί ένα κλειστό forum χρηστών, όπου τα μέλη να λαμβάνουν διαρκή εσωτερική ενημέρωση για τα υπό εξέλιξη θέματα του Συνδέσμου, να αναπτύσσουν διάλογο, να μπορούν να καταθέτουν τον προβληματισμό και τις προτάσεις τους, ώστε να προωθείται η διαρκής ενεργή συμμετοχή όλων των μελών στα ζητήματα που απασχολούν τον σύνδεσμο.

Για το ΔΣ


Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Μ. Χαλκιαδάκης Γ. Βακόνδιος