ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΗΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Προς:
Κο Νίκο Δένδια
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κοιν:
-Κα Σοφία Βούλτεψη
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
-Kο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο
Γενικό Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης

 


Αθήνα, 31/7/2014
Αρ. Πρωτ: 4093


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με έκπληξη αλλά και δικαιολογημένη οργή για τον εμπαιγμό και την μη τήρηση των υπεσχημένων διαπιστώσαμε ότι στο Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις που είχαμε από τον προκάτοχό σας Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη, περιλαμβάνεται τελικά η «τυποκτόνος» διάταξη του άρθρου 152 που ουσιαστικά οδηγεί στην πλήρη κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των προκηρύξεων και διακηρύξεων των πάσης φύσεως διαγωνισμών για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες όλων των φορέων του δημοσίου στον Περιφερειακό Τύπο όπως επί πολλές δεκαετίες ίσχυε!

Είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η διάταξη θα εξαφανίσει στην κυριολεξία τον ήδη χειμαζόμενο και ευρισκόμενο σε κατάσταση ασφυξίας τοπικό τύπο. Δεν είναι όμως αυτό το βασικό πρόβλημα. Πρέπει επιτέλους οι «τεχνοκράτες» που εισηγούνται τέτοιες διατάξεις να αντιληφθούν ότι οι υποχρεωτικές κρατικές δημοσιεύσεις δεν είναι δώρο ή επιχορήγηση προς τον Περιφερειακό Τύπο αλλά εκπλήρωση στοιχειωδών και αυτονόητων υποχρεώσεων της πολιτείας. Η διατήρηση των υποχρεωτικών κρατικών δημοσιεύσεων στον Περιφερειακό Τύπο επιβάλλεται από λόγους διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών για σημαντικές αποφάσεις και δραστηριότητες των φορέων του δημοσίου τις οποίες ο νομοθέτης κρίνει ότι πρέπει να πληροφορούνται. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχτηκε στο πρόσφατο συνέδριο που έγινε στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Η απλή ανάρτηση στο διαδίκτυο είναι μια «δυνητική» μορφή γνωστοποίησης σε αφηρημένο αριθμό αποδεκτών, ενδεχομένως μηδενικό, που αποκλείει εκ των πραγμάτων μεγάλο αριθμό πολιτών από αυτή και δεν πληροί σε καμιά περίπτωση τα εχέγγυα δημοσιότητας που ο νομοθέτης θεωρεί αναγκαία για να επιβάλλει την υποχρεωτική δημοσίευση των συγκεκριμένων πράξεων. Δεν έχουμε φυσικά αντίρρηση για την ταυτόχρονη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και στις ιστοσελίδες των αναθετουσών αρχών. Αυτό με το οποίο όμως διαφωνούμε απόλυτα είναι η πλήρης υποκατάσταση των δημοσιεύσεων στον τύπο από τις αναρτήσεις αυτές.

Άλλωστε το δημοσιονομικό όφελος από «τη μείωση του κόστους των συναλλαγών» που επικαλείται η εισηγητική έκθεση, είναι ελάχιστο καθώς πρόκειται για πολύ μικρού κόστους δημοσιεύσεις και σε κάθε περίπτωση εντελώς αναντίστοιχο προς την κεφαλαιώδη σημασία αυτών των δημοσιεύσεων. «Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του αναδόχου» που επίσης επικαλείται η εισηγητική έκθεση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την μετακύλιση της σχετικής-μικρής- δαπάνης στις αναθέτουσες αρχές, κάτι που προβλέπεται ήδη στο συγκεκριμένο άρθρο και το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους.

Ζητάμε λοιπόν εκ μέρους όλων των φορέων του Περιφερειακού Τύπου που ομονοούν απολύτως επί του προκειμένου την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 152 του Πολυνομοσχεδίου ως εξής:

«2. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της προηγούμενης παραγράφου στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα τους, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις και διακηρύξεις ή αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία τους και τη διαδικασία ανάθεσης, στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3548/07 εφόσον οι δημοσιεύσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και διακηρύξεις που δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ».


Αν τουλάχιστον αυτό δεν συμβεί πολύ φοβούμαστε ότι αυτή η διάταξη θα αποτελέσει την «ταφόπλακα» του Περιφερειακού Τύπου της χώρας με προφανείς συνέπειες στην ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Διατηρούμε την ελπίδα ότι δεν θα θελήσετε να συνδέσετε το όνομά σας με μια τέτοια ιστορικών διαστάσεων δυσμενή εξέλιξη.


Με τιμή
Το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας Ο Ταμίας Η Κοσμήτωρ

Μ. Χαλκιαδάκης Β. Αθανασίου Γ. Βακόνδιος Α. Μυκωνιάτης Ε. Διαφωνίδου