Ο ΣΗΠΕ

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων ιδρύθηκε με σκοπό να εκπροσωπήσει τις ημερήσιες εφημερίδες της ελληνικής Περιφέρειας, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των μελών του και να συμβάλει στοχευμένα στον στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας και της κατά καιρούς μετεξέλιξης του κλάδου.

Ο Σ.Η.Π.Ε έχει εντάξει στο δυναμικό του τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της χώρας. Με εφημερίδες από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ο ΣΗΠΕ έχει θέσει ως στόχους του, την ανάπτυξη του Περιφερειακού Τύπου και του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, την ανάδειξη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών, την αποτελεσματική διαφημιστική προβολή στην Ελληνική Περιφέρεια, την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων μεταξύ του Περιφερειακού Τύπου και του ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και την συνεργασία με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς ΜΜΕ.

Ο ΣΗΠΕ συνεργάζεται με πολλούς δημοσιογραφικούς φορείς για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην χώρα μας, έχοντας διοργανώσει παράλληλα ημερίδες και διεθνή συνέδρια με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας ( European Journalism Centre ), και των Τμημάτων ΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παντείου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, επαγρυπνά, ώστε να αξιοποιεί εθνικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες και εργαλεία για την ενίσχυση της εξειδίκευσης στο χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, της ποιότητας του Τύπου και της ενίσχυσης του ρόλου της Περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών. Συν τοις άλλοις, έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, με έδρα τα Χανιά, με σκοπό την επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των δημοσιογράφων και των υπόλοιπων επαγγελματιών από το χώρο των ΜΜΕ. Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός οραματικού εγχειρήματος για τη διαρκή σύνδεση της νέας γνώσης και των καλών πρακτικών με τις ανάγκες του κλάδου.

Στα πλαίσια των προσπαθειών του για συνεχή και δια βίου κατάρτιση στο χώρο της επικοινωνίας επέτυχε την εκπόνηση μεγάλου προγράμματος κατάρτισης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για τα έτη 2018-2020.

Σε μια περίοδο, όπου ο μοχλός ανάπτυξης της Ευρώπης είναι οι αποκεντρωμένες περιφέρειες, ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων επιδιώκει να καλύψει, μέσω της άμεσης μεταφοράς της πληροφορίας από τα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Περιφέρεια, ένα μεγάλο κενό στο χώρο της επικοινωνίας. Οι ημερήσιες εφημερίδες του, οι μεγαλύτερες σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα της Ελληνικής Περιφέρειας, είναι οι αρωγοί στην ακατάπαυστη προσπάθειά του να ενημερώσει τα 7 εκατομμύρια Ελλήνων που ζουν εκτός του λεκανοπεδίου της Αττικής, πρωτοστατώντας στην μάχη για την ανάδειξη και αναγέννηση της ελληνικής επαρχίας και γενικότερα την αναβάθμιση του Περιφερειακού Τύπου.