Ηλ. Μητρώο: Λήξη παράτασης για την ανάρτηση δικαιολογητικών

Προς Εκδότη
Εφημερίδα, μέλος ΣΗΠΕ

Αθήνα, 13/5/2020

Λήξη Παράτασης

Στις 30 Απριλίου έληξε η παράταση της ανάρτησης των δικαιολογητικών, όσον αφορά στο ηλεκτρονικό Μητρώο καθώς και η δυνατότητα διακοπής της έκδοσης και μείωσης των σελίδων, κατά το άρθρο 63 του ΦΕΚΑ 68, 20-03-2020.

Ο Σύνδεσμος κινητοποιήθηκε άμεσα και απέστειλε αίτημα για συνέχιση της στήριξης στον περιφερειακό Τύπο, ωστόσο, εωσότου σταλεί μια επίσημη απάντηση, παρακαλούμε τις εφημερίδες-μέλη να αποκαταστήσουν την κανονικότητα στη λειτουργία τους και να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν στην -προ της πανδημίας- καθημερινότητα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ