ΔΤ-Συνάντηση Εργασίας

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 11/07/2020

 

 

 

Με την ενεργό συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση εργασίας (1st workshop) που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων».

Τη βασική στόχευση και προσέγγιση με την οποία ο ΣΗΠΕ ανέλαβε και υλοποιεί το πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους του κλάδου παρουσίασε ο απερχόμενος πλέον, πρόεδρος του σωματείου Βαγγέλης Αθανασίου και στη συνέχεια ο υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου του έργου Γιώργος Τάραμας ανέλαβε να παρουσιάσει την Πράξη και την πρόοδο της υλοποίησης.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, όπου η Ιωάννα Κωσταρέλλα, Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ και ο Αντώνης Σκαμνάκης, Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου Πράξης και Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ συζήτησαν το ρόλο της τηλεκπαίδευσης στον κλάδο της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που δημιουργεί η σύγχρονη εποχή και η πανδημία του covid-19, τα προβλήματα που διαπιστώνονται, οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, οι προοπτικές εργασιακής κινητικότητας, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζονται, μέσα από καλές πρακτικές και παραδείγματα που έχουν εφαρμοστεί.

Η διαλογική συζήτηση που ακολούθησε κατέδειξε πώς σύγχρονα εργαλεία και διαδρομές, όπως η τηλεκπαίδευση και η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων δίνουν τη δυνατότητα αφενός για τη γνωστική αναβάθμιση των εργαζομένων και αφετέρου για τη συνολική ποιοτική ενίσχυση του κλάδου.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους."