ΔΤ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, που θα πραγματοποιηθεί στο Φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών (Αγίας Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα) την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου2020, στις 19:00.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της Πράξης που υλοποιεί ο ΣΗΠΕ για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στο χώρο της Δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ.

Μέσω της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα οφέλη της υλοποίησης για τον ίδιο το ΣΗΠΕ, αλλά και τους ωφελούμενους, ως δυνατότητα ενίσχυσης των προσόντων τους, αλλά και ως εργαλείο βελτίωσης της εργασιακής τους κινητικότητας.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους."

Στην εκδήλωση θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19.

Πρόγραμμα Ημερίδας

19:00-19:30

Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές

19:30 - 19:35

Χαιρετισμός εκπροσώπου ΣΗΠΕ κ. Γιώργου Κατσαΐτη

19:35 -19:50

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων” – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Εισηγητής: Γιώργος Κατσαΐτης, Πρόεδρος ΣΗΠΕ

19:50 -20:00

Τα οφέλη του κλάδου των Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων από την υλοποίηση της Πράξης

Εισηγητής: Ευάγγελος Αθανασίου, Δημοσιογράφος & Εκδότης Ημερήσιας Εφημερίδας ”Νέοι Αγώνες”

20:00 -20:15

Προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων. Το σύγχρονο ευρωπαϊκό υπόδειγμα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θεμελής, Δημοσιογράφος & Εκδότης Ημερήσια Εφημερίδα “Θεσπρωτική”

20:15 -20:45

Διαλογική συζήτηση με θέμα: "Η Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων σαν εργαλείο βελτίωσης της κινητικότητας" 

Συντονιστής: Ευάγγελος Αθανασίου, Δημοσιογράφος & Εκδότης Ημερήσιας Εφημερίδας ”Νέοι Αγώνες”

20:45 - 21:00

Coffee break-ελαφρύ γεύμα

21:00 – 21:15

Ο ρόλος της Τηλεεκπαίδευσης - Τηλεκατάρτισης στη σύγχρονη εποχή και τα πλεονεκτήματά της. Τα οφέλη των συμμετεχόντων σε προγράμματα Τηλεεκπαίδευσης και η δυνατότητα πιστοποίησης

Εισηγητής: Θεόδωρος Αλεξίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ειδικός Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

21:15

Συζήτηση - Συμπεράσματα