Γιατί πρέπει να διατηρηθούν και να μονιμοποιηθούν οι κρατικές δημοσιεύσεις στον Περιφερειακό Τύπο

Στο τέλος της χρονιάς εκπνέει μια ακόμη από τις πολλές παρατάσεις που δίνονται συνεχώς από το 2016 (!), στο καθεστώς των υποχρεωτικών κρατικών δημοσιεύσεων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις (προκηρύξεις διαγωνισμών κλπ) στον έντυπο περιφερειακό Tύπο της χώρας. Από 1/1/24 οι δημοσιεύσεις αυτές καταργούνται!

Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί κατ’ επανάληψη για την διατήρηση και μονιμοποίηση αυτών των δημοσιεύσεων. Όμως ενώ ο χρόνος τελειώνει, δεν γίνεται καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα από υπουργικά χείλη, εκπέμπονται ανησυχητικά μηνύματα!

Τώρα είναι η ώρα να λυθεί οριστικά και με το σωστό τρόπο το ζήτημα αυτό. Οι κρατικές δημοσιεύσεις στον περιφερειακό τύπο πρέπει να μονιμοποιηθούν. Με μια λιτή και σαφή διάταξη! Κάθε άλλη «λύση» θα αποτελέσει casus belli για ολόκληρο τον κλάδο.

Πρέπει επιτέλους να γίνει απολύτως σαφές ότι οι υποχρεωτικές κρατικές δημοσιεύσεις δεν είναι δώρο ή επιχορήγηση προς τον Περιφερειακό Τύπο αλλά ζήτημα διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών για σημαντικές αποφάσεις και δραστηριότητες των φορέων του δημοσίου τις οποίες ο νομοθέτης κρίνει ότι πρέπει να πληροφορούνται. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για πράξεις και αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες του δημοσίου, δηλαδή διαχείριση και κατανομή του δημοσίου χρήματος.

Το δημοσιονομικό και επιχειρηματικό κόστος που συνιστά αυτή η κατηγορία των δημοσιεύσεων είναι μικρό και αντικειμενικά, αλλά και σε σχέση με το εξυπηρετούμενο αγαθό της διαφάνειας, αλλά και της ασφάλειας των συναλλαγών. Αν πρόκειται να εξαφανίσουμε βασικές αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας για να εξοικονομήσουμε κάποια ελάχιστα ευρώ, τότε κάνουμε σημαντικό λάθος που σίγουρα, λόγω αδιαφανών πρακτικών που θα επικρατήσουν, θα προκαλέσει πολλαπλάσιο δημοσιονομικό κόστος από το όποιο όφελος.

Δεν μπορεί να αγνοηθεί και το ευρωπαϊκό υπόδειγμα. Σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οι δημοσιεύσεις αυτές ιδίως όσον αφορούν έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και γενικώς διάθεση δημοσίου χρήματος, γίνονται στον έντυπο Tύπο χωρίς να τεθεί ζήτημα υποκατάστασής τους από άλλες μορφές ηλεκτρονικής κλπ δημοσίευσης.

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι δημοσιεύσεις αυτές αποτελούν σήμερα έναν βασικό οικονομικό πόρο για όλες τις επιχειρήσεις Tύπου της ελληνικής περιφέρειας, για τις περισσότερες μάλιστα, τις πιο μικρές, αποτελούν το κύριο έσοδό τους. Τυχόν κατάργησή τους θα σημάνει και το οριστικό τέλος των περισσότερων επιχειρήσεων Tύπου της ελληνικής περιφέρειας και την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας! Αλίμονο αν στο όνομα της εξοικονόμησης κάποιων ελάχιστων ευρώ, οδηγήσουμε στην εξαφάνιση ακόμη και ιστορικών τίτλων της ελληνικής περιφέρειας!

Ο ΣΗΠΕ έχει καταθέσει στην κυβέρνηση πλήρες και αναλυτικό Υπόμνημα που περιέχει αναλυτική επιχειρηματολογία για τους λόγους που επιβάλλουν την μονιμοποίηση του καθεστώτος των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων του δημοσίου στον περιφερειακό Tύπο καθώς και συγκεκριμένη πρόταση Τροπολογίας για το σκοπό αυτό.

Περιμένουμε από την Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.

Ζητάμε την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού ο οποίος γνωρίζει καλά τα θέματα που αφορούν τον περιφερειακό Tύπο.

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΡΑ!

 

        Ο Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας         Ο Ταμίας           Η Κοσμήτωρ

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ       Δ. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ    Ι. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΣ    Μ. ΚΟΖΥΡΗΣ     Ε. ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ