Πρωτοβουλία του ΣΗΠΕ για την τροποποίηση του Ν3548/07 για τις κρατικές δημοσιεύσεις - Κατάθεση Τροπολογίας με Αιτιολογική Έκθεση και Πρόταση για έκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΕ-Ε

Την πρωτοβουλία για την τροποποίηση του ν.3548/07 για τις κρατικές δημοσιεύσεις αναλαμβάνει ο ΣΗΠΕ σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Δημήτρη Γαλαμάτη και επιτελείς της ΓΓΕ-Ε.

Για τον σκοπό αυτό εστάλη σήμερα τόσο προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τα ΜΜΕ κ. Παύλο Μαρινάκη, όσο και προς τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Δημήτρη Γαλαμάτη η ακόλουθη επιστολή, μαζί με το σχέδιο της τροπολογίας.

"Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Γενικέ

Θα θυμάστε ασφαλώς ότι κατά τις πρόσφατες συναντήσεις μας, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε υπόψη σας, ως θέμα πρώτης προτεραιότητας και άμεσου και ζωτικού ενδιαφέροντος για τον κλάδο μας, την ανάγκη μιας περιορισμένης σε έκταση αλλά πολύ ουσιαστικής και χρήσιμης τροποποίησης του ν3548/07 που αφορά τις κρατικές δημοσιεύσεις στον περιφερειακό τύπο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες και προβληματικές καταστάσεις που έχουν εντοπιστεί στην πράξη στα 17 χρόνια εφαρμογής και ισχύος του νόμου αυτού.
Την αναλυτική μας Πρόταση για το περιεχόμενο μιας τέτοιας τροποποίησης την καταθέσαμε και γραπτώς με το από 11/3/24 (Α.Π 78) έγγραφό μας.
Κατά την συνάντησή μας με τον αξιότιμο κ. Γενικό Γραμματέα και υπηρεσιακούς παράγοντες της ΓΓΕ-Ε στις 21/3/24, μετά από σχετική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε η ανάγκη αυτών των αλλαγών, συμφωνήθηκε να υποβάλλουμε, πέραν της γενικής Πρότασης, και ειδικό Σχέδιο Τροπολογίας μαζί με την Αιτιολογική της Έκθεση για το πως ακριβώς πιστεύουμε πως πρέπει να διαμορφωθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις όπου απαιτείται η σχετική νομοθετική παρέμβαση.
Ανταποκρινόμενοι στην δέσμευση αυτή, σας καταθέτουμε σήμερα αυτό το Σχέδιο Τροπολογίας στο ν3548/07 μαζί με την αναγκαία Αιτιολογική Έκθεση που τεκμηριώνει πλήρως την ανάγκη και τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης.

Προκειμένου δε να προλάβουμε τυχόν παρανοήσεις επειδή ως γνωστόν η δημοσίευση των προκηρύξεων, διακηρύξεων κλπ του δημοσίου, λήγει στις 31/12/25 (αν δεν υπάρξει νέα παράταση ή αν δεν μονιμοποιηθεί το καθεστώς αυτό όπως είναι το λογικό) και ίσως εγερθεί η ένσταση ότι δεν απαιτείται τροποποίηση σε ένα νομικό καθεστώς που τελεί υπό κατάργηση, παρακαλούμε να σημειωθεί ότι ο ν3548/07 ήδη με την τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 1 με το άρθρο 16 παρ.1 του ν4208/13 και πολύ περισσότερο με την προτεινόμενη Τροπολογία, δεν αφορά μόνο τη δημοσίευση των διακηρύξεων αυτών αλλά όλες τις εκ του νόμου υποχρεωτικές δημοσιεύσεις του δημοσίου στον περιφερειακό τύπο και ως εκ τούτου έχει λόγο υπάρξεως ακόμη κι αν καταργηθούν αυτού του τύπου οι δημοσιεύσεις.
Δεύτερο επίσης σοβαρό ζήτημα που δεν αφορά το ίδιο το νομικό πλαίσιο για τις κρατικές δημοσιεύσεις αλλά την ορθή εφαρμογή του, είναι η αντιμετώπιση μιας σειράς παράτυπων ή και ευθέως παράνομων πρακτικών που μετέρχονται αρκετοί φορείς του δημοσίου και οι οποίες ακυρώνουν βασικές προβλέψεις του νόμου και δημιουργούν καθημερινά τριβές και έριδες ανάμεσα στις υπηρεσίες και στις εφημερίδες – μέλη μας.
Τις εσφαλμένες και παράνομες αυτές πρακτικές τις είχαμε θέσει κατ’ αρχήν υπόψη σας με το αναλυτικό μας Υπόμνημα της 31/7/23 (Α.Π 138) και είχαμε την ευκαιρία να τις υπενθυμίσουμε και με την κατάθεση της γενικής μας Πρότασης της 11/3/24. Κατά την πρόσφατη συνάντηση με τα υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΕ-Ε, συζητήσαμε και δια ζώσης τα θέματα αυτά και συμφωνήσαμε πως απαιτείται η ρυθμιστική παρέμβαση της ΓΓΕ-Ε προκειμένου να διευκρινιστούν με απόλυτη σαφήνεια οι ορθές πρακτικές όπως επιβάλλει ο νόμος. Όπως και στο σημείο αυτό δεσμευτήκαμε, υποβάλλουμε σήμερα και ένα Σχέδιο Διευκρινιστικής Εγκυκλίου της αρμόδιας Διεύθυνσης Εποπτείας της ΓΓΕ-Ε που θα λύσει τις όποιες παρανοήσεις υπάρχουν.

Αξιότιμοι κύριοι
Με την παρέμβαση αυτή ο ΣΗΠΕ αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο του απλά ως μια συνδικαλιστική οργάνωση παλαιάς κοπής που απλώς υποβάλλει αιτήματα, αλλά ως ένας αξιόπιστος θεσμικός συνομιλητή της Πολιτείας που τεκμηριώνει τις προτάσεις του και επιδιώκει λογικές και εφαρμόσιμες λύσεις.
Ελπίζουμε με αυτό το πρίσμα να αντιμετωπιστούν εκ μέρους σας οι προτάσεις που σήμερα καταθέτουμε.
Είμαστε στη διάθεσή σας όπως και στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών για όποια συνεργασία τυχόν απαιτηθεί.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας

                                 Γιώργος Μιχαλόπουλος                                  Γιάννης Κουτσολιόντος"


Συνοδευτικά έγγραφα: 

- Σχέδιο Τροπολογίας ν.3548/07

- Σχέδιο Διευκρινιστικής Εγκυκλίου