Ενημέρωση-Εκδήλωση για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης του ΣΗΠΕ

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων - ΣΗΠΕ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε ενημερωτική εκδήλωση που αφορά σε Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Κατάρτισης στον κλάδο της Ψηφιακής Δημοσιογραφίας και Ενημέρωσης, με ειδίκευση στα Κοινωνικά Δίκτυα, στο Μάνατζμεντ Ιστοσελίδων κ.ά.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο ΣΗΠΕ θα ενημερώσει σχετικά με την πορεία του προγράμματος κατάρτισης, στο πλαίσιο του οποίου θα επιμορφωθούν συνολικά 799 ωφελούμενοι, με την προϋπόθεση πως είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου εργασίας, ηλικίας 18 έως 64 ετών.

Η ενημέρωση-εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου, στις 11.00, στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ, 1ος ορ. (Ερμού 5-Σύνταγμα).

www.edu.regionalpress.gr

 

Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.