ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2-3-05

Ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) , στα πλαίσια του προγράμματος Equal - dream , με αντικείμενο την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα ΜΜΕ, προχώρησε σε μελέτη αναφορικά με την σχέση ρατσισμού, ξενοφοβίας και ΜΜΕ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η μελέτη αυτή που εκδόθηκε πρόσφατα με τον γενικό τίτλο «Ρατσισμός - Ξενοφοβία και ΜΜΕ στην Ελλάδα και την Ευρώπη» , περιλαμβάνει ανάμεσα στις πολλές θεματικές της ενότητες, μεταξύ άλλων, και πληροφορίες ή άρθρα σχετικά με τα ΜΜΕ και τις αρχές αντιμετώπισης των μειονοτήτων (ελευθεροτυπία και φυλετικές διακρίσεις, κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, νομοθεσία και νομολογίες κ.λ.π), την εκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων στην γαλλική τηλεόραση, το τοπίο και την πολιτική των ΜΜΕ στην Ολλανδία, όπως και την σχέση ρατσισμού και ΜΜΕ στην χώρα μας. Ολοκληρώνεται δε με χρήσιμες προτάσεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα ΜΜΕ. Πέραν του ΣΗΠΕ , στην εν λόγω έκδοση συμμετείχαν, η ΕΤ3, όπως και τα ΚΕΚ- CO Ν SUL , ΔΗΜΗΤΡΑ και Ε.ΔΙ.Π. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο διευθυντής του ΣΗΠΕ , Αντώνης Σκαμνάκης, και την επιστημονική ομάδα αποτέλεσαν οι, Φίλιππος Ζάχαρης (δημοσιογράφος του ΣΗΠΕ ), Βασίλειος Αβραμούδης, Κωνσταντίνα Βρακοπούλου, Σοφία Γκίκα και Γεώργιος Πέτρου.

Η συγκεκριμένη έκδοση διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία του ΣΗΠΕ