Ενημέρωση για την καταβολή των επιδομάτων

Αξιότιμοι κύριοι καλησπέρα, 

Σχετικά με την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων για την 2η ομάδα των ωφελουμένων της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την καταβολή του συνόλου των υπόλοιπων επιδομάτων. Παρά το δυσμενές της χρονικής περιόδου, ο ΣΗΠΕ έχει πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο.