Παράταση υποβολής δικαιολογητικών ΕΔΟΕΑΠ

                                                                                                                            Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021
                                                                                                                                               Αρ. πρωτ. 191
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ για την παράταση υποβολής των δικαιολογητικών υπαγωγής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης των οφειλών στο Ταμείο.

Επείγουσα ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ
Συμπληρωματική ανακοίνωση επιδότησης τζίρου - Παράταση

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών αι του περιοδικού τύπου, σε ότι αφορά την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος)

Η ΚΥΑ για την στήριξη των εισφορών ΜΜΕ

Σε συνέχεια της από 29/7/2021 ανακοίνωσης του Οργανισμού, σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, σε ότι αφορά την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος), σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων παρατείνεται έως την 7/9/2021. Η προθεσμία αυτή είναι η καταληκτική.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αλλά και προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, παρακαλούμε όπως τηρηθούν απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα στην από 29/7/2021 ανακοίνωση του Οργανισμού, καθώς και στην από 9/8/2021 συμπληρωματική ανακοίνωση.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264340, 2107264318, 2107264371, 2107264369 και 2107264378.

Από το Γραφείο του προέδρου του ΣΗΠΕ (λόγω άδειας του προσωπικού του Συνδέσμου)
Πληροφορίες: κ. Ελένη Κορωνάκη, 2661023494