Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 1ης Νοεμβρίου 2021

Αθήνα, Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 1ης Νοεμβρίου 2021

Συνεδρίασε, με τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων

Περιφερειακών Εφημερίδων, τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, με την συμμετοχή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. καθώς και μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΣΗΠΕ κ. Γιώργου Κατσαΐτη, ενημερώθηκε για την πορεία της πρωτοβουλίας δημοσίευσης σε όλες τις εφημερίδες, από κοινού και σε συνεργασία με τις Ενώσεις, ΕΔΙΠΤ και ΕΙΕΤ, διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό.
  • Aποφάσισε την παρότρυνση των μελών για τη δημοσίευση των δυο κειμένων σε ένδειξη διαμαρτυρίας και ως το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
  • Πρόκειται για το κοινό κείμενο με την υπογραφή των τριών Ενώσεων και
  • Το ιστορικό της ασφαλιστικής αδικίας σε βάρος των περιφερειακών εφημερίδων, όπως περιγράφεται στο συνημμένο pdf με το σκίτσο.
  • Ημέρα της κοινής δημοσίευσης ορίστηκε η Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021.
  1. Το Δ.Σ. κατόπιν της εισήγησης της γ.γ. Νατάσσας Βαφειάδου ενέκρινε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2021.
  1. Λόγω της έκτακτης απουσίας της ταμία κ. Χριστιάνας Χιώτη ο οικονομικός απολογισμός του μηνός Οκτωβρίου αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. στα μέσα του Νοεμβρίου.