Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 12ης Νοεμβρίου 2021

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2021

Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 12ης Νοεμβρίου 2021

Εντυπωσιακή η συμμετοχή των μελών του ΣΗΠΕ στην καμπάνια για το ασφαλιστικό. Τα επόμενα βήματα ενημέρωσης περιφερειακών βουλευτών, Αυτοδιοίκησης και Επιμελητηρίων για τη διεύρυνση του μετώπου στήριξης των περιφερειακών εφημερίδων.

Ανοίγει ο δρόμος για την τροποποίηση του καταστατικού του ΣΗΠΕ. Σύντομα οι προτάσεις του δ.σ. Ανοιχτή διαβούλευση. Σύγκληση έκτακτης καταστατικής συνέλευσης.

Συνεδρίασε, με τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων

Περιφερειακών Εφημερίδων, την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, με την συμμετοχή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.

Παρόντα ήταν τα μέλη: Γ. Κατσαΐτης, Μ. Χαλκιαδάκης, Νατάσσα Βαφειάδου, Χριστιάνα Χιώτη και Μιχάλης Κοζύρης.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Κατόπιν εισήγησης του προέδρου Γιώργου Κατσαΐτη έγινε αποτίμηση της, από κοινού με τις ενώσεις ΕΙΕΤ και ΕΔΙΠΤ διαμαρτυρίας, για το ασφαλιστικό, διαπιστώνοντας την σχεδόν καθολική, συμμετοχή των επιχειρήσεων μελών του ΣΗΠΕ σ’ αυτήν.
  • Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το ασφαλιστικό, όπως περιγράφεται στα ντοκουμέντα του ΣΗΠΕ, που αφορούν στην ενημέρωση:
  • της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, της ελληνικής περιφέρειας.
  • της ηγεσίας της ΚΕΔΕ,
  • της ΕΝΠΕ και
  • της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
  1. Σε εφαρμογή των αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου, το δ.σ. ανέθεσε σε μέλη του, τη σύνταξη του κειμένου – πρότασης του Δ.Σ. για τις καταστατικές αλλαγές ώστε να τεθεί το συντομότερο σε διαβούλευση και να συγκληθεί στην συνέχεια η έκτακτη καταστατική συνέλευση.
  1. Κατόπιν εισήγησης της ταμία Χριστιάνας Χιώτη το Δ.Σ. ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό του μηνός Οκτωβρίου 2021.
  1. Κατόπιν εισήγησης του οικονομικού υπεύθυνου του προγράμματος κατάρτισης Γιώργου Τάραμα, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την εξουσιοδότηση του Δικηγορικού Γραφείου του κ. Μουστάκα για την εκπροσώπηση και νομιμοποίηση των ζητούμενων από πλευράς του Υπουργείου παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών, εντός της εβδομάδας, για την γρηγορότερη δυνατή εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού.
  1. Κατόπιν εισήγησης της γραμματέα Νατάσσα Βαφειάδου το Δ.Σ. ενέκρινε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. με ημερομηνία 1η Νοεμβρίου του 2021.