Ενημερωτικό για τη συνάντηση με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Ιωάννη Οικονόμου

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.242

Ενημερωτικό για τη συνάντηση με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό

κ. Ιωάννη Οικονόμου

Τα αιτήματα που υποστήριξαν στην πρόσφατη κοινή τους δράση οι συνεργαζόμενες Ενώσεις, ΣΗΠΕ, ΕΙΕΤ & ΕΔΙΠΤ όσον αφορά στο ασφαλιστικό (εξαίρεση από το 2%, έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών, ρύθμιση οφειλών και προς τον ΕΦΚΑ, εκπροσώπηση των Ενώσεων στη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ κ.α.) έγιναν το αντικείμενο σύσκεψης του υφ. στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα Τύπου, Γ. Οικονόμου και του επιτελείου του, στο υπουργείο Εργασίας, την περασμένη εβδομάδα.

Όπως διαβεβαίωσε τους προέδρους των τριών Ενώσεων, ο Γ. Οικονόμου, απάντηση επί όλων αυτών αναμένεται να δοθεί στο χρονικό διάστημα, που απομένει μέχρι το τέλος του χρόνου. Εντός του τρέχοντος δεκαπενθημέρου θα αποσαφηνιστεί η κυβερνητική στάση επί όλων αυτών. Συζητείται και ο μηδενισμός του ΦΠΑ για τις εφημερίδες.

Στη συνάντηση εργασίας, τη Δευτέρα στο Γραφείο του υφυπουργού, μετείχαν οι πρόεδροι των τριών Φορέων, Κατσαΐτης, Μουντάκης, Σαββάκης και στελέχη του Γραφείου του κ. Οικονόμου.

Πέραν των ασφαλιστικών, συζητήθηκε το θέμα της επέκτασης της χρηματοδότησης της μεταφοράς/διακίνησης των εφημερίδων προς όφελος και των περιφερειακών επιχειρήσεων Τύπου. Δεδομένης της αδυναμίας των ΕΛΤΑ να ικανοποιήσουν αυτήν την ανάγκη, ο Γ. Οικονόμου διατύπωσε και την σκέψη μιας ανοικτής προκήρυξης προς όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Ο πρόεδρος του ΣΗΠΕ ζήτησε την απευθείας χρηματοδότηση των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου για τη διακίνηση/διανομή των εντύπων. Ο υφυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να επεκταθεί προς όφελος του περιφερειακού Τύπου η αρωγή και επιφυλάχθηκε να απαντήσει το συντομότερο, συνεκτιμώντας και τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ.

Το μείζον θεσμικό ζήτημα είναι το Μητρώο των Μέσων Ενημέρωσης (Μ.Ε.) υπό τις προϋποθέσεις της απασχόλησης, της ιστορικότητας και της κυκλοφορίας/ανταπόκρισης. Ο υφυπουργός και οι πρόεδροι των Φορέων συνομολόγησαν στην ανάγκη ύπαρξης κανόνων ρύθμισης των διαδικτυακών Μ.Ε. αλλά και εκσυγχρονισμού των Μητρώων, δράση οριζόντια που αφορά σε όλες τις σχέσεις των επιχειρήσεων Τύπου με την Πολιτεία και την αγορά.

Ερμηνεύοντας τον προβληματισμό που εκδηλώθηκε, θεωρήθηκε καλή πρακτική η συνέχεια της εργασίας της αποκαλούμενης και Επιτροπής Λιβάνιου, πλαισιωμένης με εκπροσώπους των συνεργαζόμενων με τον ΣΗΠΕ, πανεπιστημίων. Στόχος της εργασίας της είναι το

συντομότερο δυνατόν να διατυπωθεί η επιβεβλημένη προϋπόθεση της ελάχιστης αποδεκτής, συντεταγμένης συντακτικής ομάδας, που θα περιλαμβάνεται στην ταυτότητα κάθε Μ.Ε. ώστε να εντάσσονται στο Μητρώο.

Από τον ΣΗΠΕ τονίστηκε ο τουλάχιστον πλημμελής τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του ν.3548/2007 αλλά και η προϊούσα ελ αστικοποίησή του, έτσι που εντέλει περιορίστηκε η αξία του. Σκοπός του νέου Μητρώου είναι να προστατευτεί το μικρό Μ.Ε. αλλά και να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός με καταχρηστικές συμπεριφορές.

Ο ΣΗΠΕ επανέφερε το ζήτημα της στήριξης αλλά και της χρηματοδότησης για την συμμετοχή των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου σε προγράμματα ψηφιακής μετάβασης και καινοτόμων εφαρμογών. Ο υφ. διευκρίνισε, ανταποκρινόμενος στον Γ. Κατσαΐτη, ότι το κεφάλαιο του προγράμματος αποπληρωμής των οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ για την περίοδο 2017-2020 εξαντλήθηκε με την ολοκλήρωση της δράσης εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Ο πρόεδρος του ΣΗΠΕ επεσήμανε την ανάγκη της κατ΄ έτος συμπερίληψης στον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδότησης των ως άνω αναγκών καθώς και της ενίσχυσής της, σ’ αυτήν την περίοδο των περιορισμών, με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως η πρόσφατη απόφαση του ευρωκοινοβουλίου (έγκριση της Έκθεσης της ευρωβουλευτού, Dace Melbarde, πρ. υπουργού Πολιτισμού της Λετονίας) ζητάει για την στήριξη του Τύπου από την Επιτροπή της Ε.Ε. και τις εθνικές κυβερνήσεις.

Στα αιτήματα του ΣΗΠΕ παραμένουν κ.α., όπως επί χρόνια και επανειλημμένα έχουν προβληθεί (επ’ αόριστον διατήρηση των καταχωρίσεων), που αναμένεται να συζητηθούν ξανά στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος του ΣΗΠΕ, επικοινώνησε ξανά με τα στελέχη του Γραφείου του υφ. στον πρωθυπουργό, ζήτησε και πήρε διευκρινίσεις για τις προθεσμίες και ανανεώθηκε το ραντεβού για απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα.