Υπόμνημα για την ακρίβεια και την έλλειψη χαρτιού

                                                                                                                                                                                                         Αθήνα, Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

                                                                                                                                                                                                                                       Αρ.Πρωτ. 33

Κύριε Υπουργέ,

Εντείνονται δραματικά οι ανησυχίες από την έλλειψη χάρτου. Ελλείψεις και ανατιμήσεις που αναφέρονται πλέον και στις εκτυπωτικές πλάκες και σε όλα τα υλικά της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της ενέργειας.

Η κατάσταση αυτή προηγείται του πολέμου στην Ουκρανία και συναρτάται με την ανακατεύθυνση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χάρτου λόγω α) μείωσης του πλαστικού (β) αύξησης της ζήτησης στο χώρο της κυτιοποιίας λόγω COVID- 19 και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (γ) μακράς διάρκειας απεργίας των εργατικών σωματείων στο εργοστάσιο της Σκανδιναβικής εταιρίας UPM και (δ) βεβαίως λόγω των κυρώσεων στην ρωσική αγορά.

α) Είναι η στιγμή που επιβάλλεται η χρηματοδότηση προγράμματος στήριξης του περιφερειακού, τοπικού Τύπου, ο οποίος και συναποτελείται από επιχειρήσεις μικρής και πολύ μικρής κλίμακας, συμφώνως του ευρωπαϊκού μέτρου.

Η χρηματοδότηση μπορεί να αναλύεται στην άμεση και απευθείας επιδότηση του κόστους της παραγωγής (επιμερισμένα στo χαρτί, την ενέργεια, τα άλλα υλικά) αλλά και στην ικανοποίηση προϋποθέσεων (Ταμείο εγγυοδοσίας) εκταμίευσης πόρων, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις Τράπεζες.

Δικαιούχοι της πρόνοιας αυτής, της άμεσης και έκτακτης ενίσχυσης/στήριξης, οι επιχειρήσεις Τύπου που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ν. 3548/2007.

β) Ζητείται η ελαστική αντιμετώπιση των υποχρεώσεων των περιφερειακών εφημερίδων όσον αφορά στο τιράζ, των αριθμό των σελίδων, ακόμα και την συχνότητα των εκδόσεων εφόσον βεβαιώνεται η αδυναμία προμήθειας δημοσιογραφικού χάρτου.  Ζητείται η ανταπόκριση των Υπηρεσιών της ΓΓΕΕ αναλόγως εκείνης με αφορμή τους περιορισμούς της πρώτης περιόδου της εκδήλωσης της πανδημίας στη Χώρα.

Και γ) η ανάληψη πρωτοβουλιών ευρείας κλίμακας, με κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και φιλόδοξο στόχο τον αναπροσανατολισμό της βιομηχανίας παραγωγής δημοσιογραφικού χαρτιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της μεγάλης σημερινής εξάρτησης της ευρωπαϊκής αγοράς από το ρωσικό χαρτί.

 

O Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας 

 

Γ. Κατσαΐτης                          Ν. Βαφειάδου