Η Αναπτυξιακή Δυναμική του Περιφερειακού Τύπου - Πρόγραμμα