Ενημερωτικό σημείωμα συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου, 29ης Απριλίου 2022

                                                                                                                              Αθήνα, Τρίτη 3 Μαΐου 2022

                                                                                                                                               Αρ. πρωτ. 51

 

Ενημερωτικό σημείωμα συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου, 29ης Απριλίου 2022

Σάββατο 25 Ιουνίου οι εκλογές στον ΣΗΠΕ

Διήμερα Εργαστήρια της Συνεργασίας ΣΗΠΕ – Πανεπιστημίων, στα Χανιά τον Ιούνιο

ΑΘΗΝΑ. Συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022, με την συμμετοχή τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα, που εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης του προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της εκλογοαπολογιστικής, τακτικής, γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου για το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά.

Η έμπρακτη στήριξη του Ινστιτούτου θεμελιώνεται πάνω στην οργανωμένη συνεργασία του Συνδέσμου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ξεκίνησε με την πραγματοποίηση διαδικτυακής ημερίδας (9/4/22) και συνεχίζεται με την οργάνωση δυο Εργαστηρίων στις 23 & 24 Ιουνίου. Το πρώτο της Συνεργασίας ΣΗΠΕ – Media lab Παντείου – Πανεπιστημίων και το δεύτερο του ΑΠΘ. Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην επεξεργασία των θέσεων του Συνδέσμου με την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. (Σ.σ. Ακολουθεί σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες).

Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σε Εργαστήρια και γενική συνέλευση, το δ.σ. αποφάσισε να χορηγήσει τα εισιτήρια ακτοπλοϊκών και αεροπορικών μεταφορών από την Αθήνα προς τα Χανιά και πίσω, των οικονομικά ενήμερων μελών του.

  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης της Γ. Γραμματέα κ. Νατάσσας Βαφειάδου, συζήτησε την πορεία εφαρμογής των αποφάσεων του προηγούμενων συνεδριάσεων και ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά της συνεδρίασης του με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2022.
  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης της Ταμία κ. Χριστιάνας Χιώτη, ενέκρινε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό του Απριλίου 2022.
  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης του προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη, αποφάσισε την ανάθεση στο δικηγορικό Γραφείο Ευαγγέλου, με το οποίο ο Σύνδεσμος συνεργάζεται, της νομικής διερεύνησης των καταχωρίσεων και του σχετικού διεθνούς υποδείγματος για την επικαιροποίηση της θέσης του ενόψει και των αναμενόμενων κυβερνητικών πρωτοβουλιών.
  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη, ενέκρινε ομόφωνα την κοινή επιστολή των Ενώσεων Τύπου προς τον ΟΣΔΕΛ για την αναβάθμιση της συμμετοχής των εκδοτικών Οργανώσεων εντύπων και διαδικτυακών ενημερωτικών Μέσων στη Διοίκηση του Οργανισμού.
  1. Το δ.σ. ενημερώθηκε από τον Οικονομικό Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου του Προγράμματος Κατάρτισης κ. Γιώργο Τάραμα σχετικά με τις τελευταίες ενέργειες για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σύμφωνα με την απόφαση και σε περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο, το δ.σ. θα καλείται σε συνεδρίαση δύο φορές τον μήνα, εφόσον απαιτηθεί και εκτάκτως ώστε να ικανοποιηθούν εμπροθέσμως οι υποχρεώσεις του.

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΗΠΕ                                                                         Η γ.γ. του Δ.Σ. ΣΗΠΕ

 

 

Γιώργος Κατσαΐτης                                                                                       Νατάσσα Βαφειάδου