Ενημερωτικό για την χρηματοδότηση των οφειλών του 2% προς τον ΕΔΟΕΑΠ και για το 2021

                                                                                                                                                          Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

Ενημερωτικό για την χρηματοδότηση των οφειλών του 2% προς τον ΕΔΟΕΑΠ και για το 2021

Αγαπητά μέλη ΣΗΠΕ,

Σε συνέχεια του από 20 Απριλίου ενημερωτικού σημειώματος που σας αποστείλαμε, σας ενημερώνουμε πως σήμερα, Πέμπτη, 19 Μαΐου υπερψηφίστηκε η τροπολογία που αφορά στην επέκταση του προγράμματος στήριξης των επιχειρήσεων τύπου του ποσοστού 2% επί του τζίρου που καταβάλλεται υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ και για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα η τροπολογία, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις» και προβλέπει τα εξής:

α. Εντάσσεται και για το έτος 2021 στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων η μερική ή ολική κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών επιχείρησης προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

β. Επεκτείνεται και στο έτος 2021 η δυνατότητα σε υπόχρεες επιχειρήσεις, να ρυθμίσουν οφειλές τους προς τον ΕΔΟΕΑΠ που προκύπτουν από εισφορά εργοδοτών σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα εκατό (100) ευρώ, με απαλλαγή των προστίμων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμη υποβολής και καταβολής.

Τελούμε εν αναμονή των απαιτούμενων επόμενων ενεργειών προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία της επιδότησης, επί της οποίας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.