Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 27ης Μαΐου 2022

Αθήνα, Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

 

Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 27ης Μαΐου 2022

Συνεδρίασε, με τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, με την συμμετοχή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Το δ.σ. με εισήγηση του Προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη αποφάσισε να καλέσει την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση του Συνδέσμου, το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά, Κρήτης και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της να αποστείλει ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις καταστατικές προβλέψεις για την πραγματοποίησή της στο σύνολο των μελών.
  2. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης της Γραμματέα κ. Νατάσσας Βαφειάδου ενέκρινε τα πρακτικά

της προηγούμενης συνεδρίασης με ημερομηνία 29 Απριλίου 2022 και τις δράσεις που αναπτύχθηκαν σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων ακολούθως.

  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης της Ταμία κ. Χριστιάνας Χιώτη ενέκρινε τον οικονομικό

απολογισμό του μηνός Μαΐου 2022.

  1. Το δ.σ. κατόπιν εισήγησης του οικονομικού υπεύθυνου της Ομάδας έργου του Προγράμματος κατάρτισης κ.Γιώργου Τάραμα, αποφάσισε την επικύρωση του υπ αρίθμ 24 - 25/05/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης».

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                              Η γενική γραμματέας

Γιώργος Κατσαΐτης                                                                                   Νατάσσα Βαφειάδου