Άμεσα μετεωρολογικά δεδομένα για την Κομοτηνή από το 2020

Με το δίκτυο σταθμών του ΔΠΘ συνδέεται ο μετεωρολογικός σταθμός στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

 

Με το δίκτυο σταθμών του ΔΠΘ συνδέεται ο μετεωρολογικός σταθμός στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

Από την επόμενη χρονιά θα μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τις στιγμιαίες τιμές θερμοκρασίας, βροχόπτωσης κτλ μέσω του Πανεπιστημίου

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η μόνιμη σύνδεση του μετεωρολογικού σταθμού που έχει εγκατασταθεί στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, με το δίκτυο σταθμών που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο, ενώ από τις αρχές του 2020 αναμένεται να έχουν και οι πολίτες της Κομοτηνής πρόσβαση στις στιγμιαίες τιμές των δεδομένων του μέσω του διαδικτύου.

Ο Σταθμός έχει εγκατασταθεί στο χώρο πίσω και αριστερά από την Πρυτανεία στην πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, με το δίκτυο σταθμών του πανεπιστημίου που ξεκίνησε από την Ξάνθη να έχει επεκταθεί και στην Ορεστιάδα, ενώ υπάρχει σχεδιασμός και για εγκατάσταση σταθμού και στην Αλεξανδρούπολη.

Ο σταθμός καταγράφει τόσο τη θερμοκρασία του αέρα και τη βροχόπτωση, αλλά και την υγρασία εδάφους, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που παρακολουθείται στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, μια μέτρηση που θα βοηθήσει και τους αγρότες της περιοχής.

Αφορμή για τη δημιουργία αυτής της δομής ήταν το γεγονός ότι το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στην ΑΜΘ, και ειδικά στη Θράκη, είναι ιδιαίτερα ελλιπές, με ένα μετεωρολογικό σταθμό στο αεροδρόμιο στην Καβάλα, ένα στην Αλεξανδρούπολη.

Για αυτό και το πανεπιστήμιο ξεκίνησε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου μετεωρολογικών αρχικά, και στη συνέχεια υδρομετρικών σταθμών. Έτσι εγκαταστάθηκε ήδη ένας σύγχρονος σταθμός στην πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης, με το πανεπιστήμιο να προχωρά, σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής, στην εγκατάσταση ενός σταθμού στην πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής, που θα καλύψει τις ανάγκες όλης της περιοχής.

Δημιουργία μιας σημαντικής βάσης δεδομένων

Οι πληροφορίες που θα δίνει ο σταθμός, παρέχονται στο δίκτυο που έχει ήδη κατασκευαστεί στην Πολυτεχνική Σχολή της Ξάνθης, ώστε το πανεπιστήμιο να έχει πληροφόρηση και δεδομένα από όλες τις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιείται, τόσο για ερευνητικούς σκοπούς, όσο και για πρακτικούς σκοπούς, όπως η λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, ψύξη-θέρμανση, και έξυπνα συστήματα που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΔΠΘ.

Όπως σημείωσε και το μέλος ΕΤΕΠ του Τομέα Υδραυλικών έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, κ. Γιώργος Γκουρλίτσας, σύντομα, όταν ολοκληρωθεί η πλευρά του λογισμικού, θα μπορεί το κοινό να έχει πρόσβαση στις στιγμιαίες τιμές των δεδομένων των τριών σταθμών, και του σταθμού της Αλεξανδρούπολης που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν.

Βέβαια ο κυριότερος λόγος που το πανεπιστήμιο στήνει αυτούς τους σταθμούς, είναι για τη χρήση από τους φοιτητές του, για την εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών με βάση αυτά τα στοιχεία.

Επίσης κάθε υδρολογικό έργο που πραγματοποιείται στην περιοχή, θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία από τις μετρήσεις, που θα καταγράφονται στη βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου, ενώ μάλιστα όσο πιο παλιά τα στοιχεία, τόσο καλύτερα, μιας και χρειάζονται πολλές φορές στοιχεία εικοσαετίας.

Το πανεπιστήμιο έχει σταθμούς που λειτουργούν από το 1984 στη Γενισέα, αλλά είναι σε ένα άλλο σύστημα, και προσπαθούν να εντάξουν τώρα και αυτούς στο καινούριο δίκτυο ώστε να έχουν και παλιότερα δεδομένα.

Επίσης κάποιος ιδιώτης που θα επιθυμεί να κάνει κάποιο έργο, θα μπορεί να ζητήσει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το Πανεπιστήμιο.

Κώστας Μαρκενδούδης
Παρατηρητής της Θράκης