11.726 μετανάστες πήραν άδεια διαμονής στην Κρήτη το 2019

Αρκετά ζητήματα που θα τεθούν ενώπιον των κεντρικών φορέων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την πιο αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού πληθυσμού της Κρήτης, προέκυψαν από την ημερίδα-τεχνική σύσκεψη για υπηρεσιακά στελέχη δημόσιων φορέων που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών, την οποία διοργάνωσε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Αρκετά ζητήματα που θα τεθούν ενώπιον των κεντρικών φορέων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την πιο αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού πληθυσμού της Κρήτης, προέκυψαν από την ημερίδα-τεχνική σύσκεψη για υπηρεσιακά στελέχη δημόσιων φορέων που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών, την οποία διοργάνωσε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αλλοδαπών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης-Γραφείο Ηρακλείου.

Στόχος ήταν η έγκυρη ενημέρωση και η ανταλλαγή εμπειριών για θέματα τα οποία παρουσιάζονται κατά τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών με τη διοίκηση και δημόσιους φορείς, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ως πρόκληση τη μετανάστευση και να επιτελέσουν ένα σημαντικό έργο.

Ειδικότερα, στην ημερίδα έγινε εκτενής αναφορά, τεχνική ενημέρωση και παρουσίαση ζητημάτων σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα νόμιμης εισόδου και διαμονής στη χώρα μας πολιτών τρίτων χωρών και εφαρμόζουν τον Κώδικα Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014), θέματα εφαρμογής της διαδικασίας ασύλου και διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4636/2019, και δράσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Ελλάδα και του εκτενούς δικτύου υπηρεσιών για μετανάστες και πρόσφυγες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν στελέχη των ΚΕΠ και των Δήμων όλης της Κρήτης, υπηρεσιακά στελέχη των ΔΟΥ και ΕΦΚΑ Κρήτης καθώς και εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών ακολούθησε συζήτηση και επίλυση θεμάτων που καθημερινά απασχολούν κυρίως τους Δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο συνδιαλλαγής τους με πολίτες τρίτων χωρών.

Τι λένε οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα μεταναστών και μεταναστριών ανέρχεται στα 523.715 άτομα, ενώ ο αριθμός των αιτούντων άσυλο είναι 137.155 άτομα. Οι κύριες χώρες προέλευσης/καταγωγής των μεταναστών είναι η Αλβανία, χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (Γεωργία, Ουκρανία, Ρωσία, Αρμενία) και ασιατικές χώρες όπως το Πακιστάν, η Ινδία, οι Φιλιππίνες και το Μπαγκλαντές, ενώ μικρότερος αριθμός προέρχεται από χώρες της Ευρώπης (Σερβία), της Βόρειας Αφρικής (κυρίως Αίγυπτο), της Μέσης Ανατολής (Συρία) και την Κίνα. Οι αιτούντες διεθνούς προστασίας προέρχονται κυρίως από τη Μέση Ανατολή (Συρία, Ιράν, Ιράκ), ενώ μικρότεροι αριθμοί είναι από εμπόλεμες χώρες της Αφρικής.

Ανά ηλικιακή ομάδα

Σε μετανάστες-μετανάστριες έως 39 ετών ο αριθμός των αδειών διαμονής ανέρχεται σε 260.346 (ποσοστό επί του συνόλου των αδειών διαμονής 49,71%). Σε ηλικία άνω των 40 ετών ο αριθμός των αδειών διαμονής ανέρχεται σε 263.369 (ποσοστό επί του συνόλου των αδειών διαμονής 50,29%). Στο σύνολο ο αριθμός των αδειών διαμονής ανέρχεται σε 523.715 (100%).

Τα στοιχεία για την Κρήτη

Αναφορικά με το πλήθος των αιτήσεων για έκδοση άδειας διαμονής από 1η Ιανουαρίου 2019 έως σήμερα, τα στοιχεία σε επίπεδο Κρήτης έχουν ως εξής:

α. Στην κατηγορία αίτησης “Μόνιμοι επενδυτές”, στον νομό Ηρακλείου έχουμε 426 αιτήσεις, στον νομό Λασιθίου 78, στον νομό Ρεθύμνου 100 και στον νομό Χανίων 443 (σύνολο 1047).

β. Στην κατηγορία “Μέλη οικογένειας”, στον νομό Ηρακλείου έχουμε 845 αιτήσεις, στον νομό Λασιθίου 128, στον νομό Ρεθύμνου 209 και στον νομό Χανίων 878 (σύνολο 2060).

Τα στοιχεία για τις εκδοθείσες άδειες τώρα ανά έτος στην Κρήτη έχουν ως εξής:

* Το 2015 στον νομό Ηρακλείου εκδόθηκαν 4.013, στον νομό Λασιθίου 1.609, στον νομό Ρεθύμνου 1.775 και στον νομό Χανίων 3.352.

* Το 2016 στον νομό Ηρακλείου εκδόθηκαν 3.135, στον νομό Λασιθίου 1.266, στον νομό Ρεθύμνου 1.265 και στον νομό Χανίων 2.432.

* Το 2017 στον νομό Ηρακλείου εκδόθηκαν 3.666, στον νομό Λασιθίου 1.466, στον νομό Ρεθύμνου 2.027 και στον νομό Χανίων 2.778.

* Το 2018 στον νομό Ηρακλείου εκδόθηκαν 3.397, στον νομό Λασιθίου 1.224, στον νομό Ρεθύμνου 2.019 και στον νομό Χανίων 2.936.

* Το 2019 στον νομό Ηρακλείου εκδόθηκαν 4.205, στον νομό Λασιθίου 1.731, στον νομό Ρεθύμνου 2.262 και στον νομό Χανίων 3.528.

Οι διαπιστώσεις της ημερίδας

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων στην ημερίδα είναι ότι επιβάλλεται: α) η συνεργασία-συνέργεια των δημόσιων υπηρεσιών και η άμεση ανταπόκρισή τους στην επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη συναλλαγή των δημόσιων λειτουργών με τους πολίτες τρίτων χωρών και β) η ενοποίηση όλων των πληροφοριών και η κοινή ηλεκτρονική διασύνδεση και πρόσβαση όλων των φορέων που διαχειρίζονται θέματα αλλοδαπών και αφορούν τομείς όπως η νομιμότητα διαμονής, η απασχόλησή τους, η εκπαίδευση, η κοινωνική ασφάλιση και μέριμνα, η φορολογική ενημέρωση και η νομοθετική ρύθμιση, ώστε όλοι οι νόμιμοι τίτλοι διαμονής που βρίσκονται σε ισχύ να εκτυπωθούν με τη μορφή της ενιαίας ηλεκτρονικής κάρτας διαμονής, με διακριτό το νομικό πλαίσιο που τις διέπει και την υπηρεσία που τις εκδίδει.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η μείωση του χρόνου απόκρισης των αιτημάτων, η ελαχιστοποίηση της διακίνησης πλαστών εγγράφων και ψευδών πληροφοριών, η άσκοπη αλληλογραφία, η αποφυγή παρερμηνειών και παρεξηγήσεων κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών, η εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας και, τέλος, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση.

Η προσφυγική κρίση από το 2014 έως το 2019

Αναλύοντας τα στοιχεία για το πώς έφτασαν στη χώρα μας οι μετανάστες και οι μετανάστριες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και για τα παιδιά τους, βλέπουμε ότι:

– Το 2014 από θαλάσσης έφτασαν 41.038 άτομα και από εδάφους 2.280, ενώ πέθαναν ή χάθηκαν στην προσπάθειά τους αυτή 405 άτομα.

– Το 2015 από θαλάσσης έφτασαν 856.723 άτομα, με τον αριθμό τους αυτή τη χρονιά να είναι πολλαπλάσια εκτοξευμένος σε σχέση με όλες τις άλλες χρονιές, και από εδάφους 4.907, ενώ πέθαναν ή χάθηκαν 799 άτομα.

– Το 2016 από θαλάσσης έφτασαν 173.450 άτομα και από εδάφους 3.784, ενώ πέθαναν ή χάθηκαν 441 άτομα.

– Το 2017 από θαλάσσης έφτασαν 29.718 άτομα και από εδάφους 6.592, ενώ πέθαναν ή χάθηκαν 59 άτομα.

– Το 2018 από θαλάσσης έφτασαν 32.494 άτομα και από εδάφους 18.014, ενώ πέθαναν ή χάθηκαν 174 άτομα.

– Το 2019 από θαλάσσης έφτασαν 35.848 άτομα και από εδάφους 9.749 άτομα.

Οι συνολικές αφίξεις φτάνουν τα 45.597 άτομα.

Αγώνας της Κρήτης/neakriti.gr