Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιδοτεί ενοίκιο στέγασης για Ρομά με 1,29 εκ. ευρώ

Οι δήμοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον - Οκτώ ωφελούμενοι στη Λακωνία

 

Οι δήμοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον - Οκτώ ωφελούμενοι στη Λακωνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο την επιδότηση ενοικίου στέγασης συνολικά 60 Ρομά για τρία χρόνια και συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 1.290.000 ευρώ.

Το εν λόγω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/) από την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου (8:00 πμ) μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου (2:00 μμ).

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ειδικότερα, «κύριος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η εξασφάλιση του “κατοικείν” στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση.

Στο πλαίσιο αυτό, και αναφορικά με τη στεγαστική αποκατάσταση του πληθυσμού, η επιλογή των ωφελουμένων (περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί διαμένοντες στους οικισμούς του δήμου παρέμβασης) θα πραγματοποιηθεί μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση και μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στόχος της δράσης, εκτός από την ανεύρεση οικήματος, αποτελεί και η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων οικογενειών».

Οι ωφελούμενοι ανά περιφερειακή ενότητα είναι: 3 στην Αρκαδία, 10 στην Αργολίδα, 20 στην Κορινθία, 8 στη Λακωνία και 19 στη Μεσσηνία.

Χρήστος Πετρούλιας
Λακωνικός Τύπος