Ηράκλειο Κρήτης: Με μάσκες και γάντια οι δίκες

Με... το σταγονόμετρο η είσοδος στα Δικαστήρια

 

Με... το σταγονόμετρο η είσοδος στα Δικαστήρια

Στη νέα πραγματικότητα που επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού καλούνται να προσαρμοστούν και στο Ηράκλειο δικαστές, υπάλληλοι, δικηγόροι, πολίτες… Οι άλλοτε διάπλατα ανοιχτές πόρτες των δικαστηρίων παραμένουν κλειστές καθώς πλέον η είσοδος επιτρέπεται σε …λίγους και αναγκαίους.

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι υπηρεσίες υπολειτουργούν και εξυπηρετούνται μόνο Αυτόφωρα με κρατούμενους, υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει άμεσος κίνδυνος παραγραφής, υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν κρατούμενοι και συμπληρώνεται 18μηνο και επείγουσες προσωρινές διαταγές.

Για παράδειγμα σήμερα, Τρίτη, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του υπόδικου συζυγοκτόνου της Σητείας, ο οποίος είναι κρατούμενος. Στην περίπτωση αυτή η έδρα θα ανέβει, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση αν και είναι πιθανόν να ζητηθεί αναβολή.

Αντιθέτως, την Τετάρτη που κανονικά θα συνεδρίαζε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, δεν θα γίνουν οι δίκες γι’ αυτό και ζητείται να υπάρξει ενημέρωση ενόρκων και πολιτών ώστε να μην προσέλθουν άδικα στα δικαστήρια.

Γενικότερα, η ενημέρωση που υπάρχει αναφορικά με τις υποθέσεις του Εφετείου μέχρι και τα τέλη Μαρτίου είναι ότι δεν θα γίνουν δίκες πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ήδη είχαν ξεκινήσει οι συνεδριάσεις.

Έτσι θα λειτουργούν τα δικαστήρια- τι προβλέπεται ακριβώς

Στα δικαστήρια πλέον η είσοδος ελέγχεται αυστηρά και η πρόσβαση θα επιτρέπεται με το …σταγονόμετρο.

Διαφωτιστικό είναι το περιεχόμενο της Πράξης Επιβολής Περιορισμών στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου που εξέδωσε χθες ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνος Ρόκος στο πλαίσιο των κατεπείγοντων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του COVID-19. Τα μέτρα αυτά αφορούν την περίοδο μέχρι και τις 27 Μαρτίου. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Δουλειά για το… σπίτι

-Στο διάστημα αυτό και κατόπιν εκδόσεως ειδικού προγράμματος υπηρεσιών οι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Ηρακλείου θα εργάζονται εκτός Δικαστηρίων. Με ευθύνη και υπόδειξη των αρμοδίων Τμηματαρχών θα παραλάβουν μέρος της εργασίας τους και θα το διεκπεραιώσουν εκτός Δικαστηρίων. Και αυτό θα επαναλαμβάνεται. Όταν παραδίδουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί, θα παίρνουν νέα.

Στο χώρο των Δικαστηρίων θα εργάζονται πέντε υπάλληλοι σε θέσεις που θα οριστούν, πέραν όσων θα έχουν οριστεί για να συγκροτήσουν τις συνθέσεις του Τριμελούς και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τη διαδικασία των αυτοφώρων. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιτρέπεται μόνο:

Α) η δημοσίευση αποφάσεων. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί θα αποστέλλουν τις αποφάσεις προς δημοσίευση στο οικείο γραφείο μόνο ηλεκτρονικά. Καμία δικογραφία δεν θα παραδοθεί εντός της ανωτέρω περιόδου στο Πρωτοδικείο.

Β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι δικηγόροι που θέλουν να αιτηθούν τη χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών θα τηλεφωνούν στα τηλέφωνα 2810 306668 και 2810 306670 και θα εκθέτουν σύντομα το εκάστοτε αίτημα προσωρινής διαταγής.

Γ) Κατά την δικάσιμο της 20ης Μαρτίου 2020 και ώρα 09.05 θα αποσταλεί στο μέιλ του ΔΣΗ απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας της ημέρας εκείνης που θα παρατείνει τις προσωρινές διαταγές που θα έχουν χορηγηθεί και θα ορίζει νέα δικάσιμο συζήτησης των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν.

Όλες οι άλλες υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή θα ματαιωθούν.

Καθορισμένες θέσεις στο ακροατήριο, με μάσκες και γάντια οι δίκες

Ακόμα: η εκδίκαση όλων των υποθέσεων θα γίνεται μόνο σε συγκεκριμένο ακροατήριο που έχει ήδη οριστεί και, όσον αφορά την τυχόν συζήτηση προσωρινών διαταγών, και κατά το χρόνο που ορίζεται και γνωστοποιείται στους διαδίκους.

Εντός του ακροατηρίου αυτού οι διάδικοι, οι μάρτυρες και το κοινό θα κάθονται μόνο στις ορισμένες προς τούτο θέσεις. Λόγω των συνεχών απολυμάνσεων του χώρου οι θέσεις καθημένων ορίζονται σε δέκα και θα είναι καθορισμένες. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι θέσεις, οι υπόλοιποι θα περιμένουν εκτός αίθουσας και σε καθορισμένες θέσεις.

Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επαρκούν οι θέσεις εντός και εκτός της αίθουσας, οι παράγοντες των επομένων δικών θα ευρίσκονται εκτός Δικαστικού Μεγάρου και θα εισέρχονται σε αυτό, αφού εξέλθουν οι παράγοντες προηγούμενης δίκης και ειδοποιηθούν να εισέλθουν από την αστυνομική αρχή ή τους υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.

Η όδευση των πολιτών και των δικηγόρων προς την αίθουσα θα γίνεται από συγκεκριμένο σημείο που θα τους υποδεικνύεται. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης συνιστάται στους Δικαστές, Γραμματείς και λοιπούς παράγοντες της δίκης η χρήση μέσων ατομικής προστασίας, όπως ενδεικτικά μασκών και γαντιών.

Σε περίπτωση, κατά την οποία, κατά την ελεύθερη κρίση του διευθύνοντος τη συζήτηση, παριστάμενος σε δίκη δεν φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, η δίκη διακόπτεται υποχρεωτικά έως ότου ο υπαίτιος φροντίσει να λάβει μέσα ατομικής προστασίας με δική του δαπάνη. Παράλληλα, και χωρίς την ύπαρξη εμφανούς λόγου, μπορεί να ζητηθεί, από το διευθύνοντα τη συζήτηση, η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας.

Επίσης, στον προθάλαμο του Δικαστικού Μεγάρου δεν μπορούν να βρίσκονται πέραν των δύο εξυπηρετούμενων. Οι τυχόν υπόλοιποι θα περιμένουν εκτός Δικαστικού Μεγάρου και θα εισέρχονται όταν εξέλθει ο προηγούμενος.

Πέραν των ανωτέρω ειδικά μνημονευόμενων, στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου κανείς δεν θα μπορεί να ευρίσκεται παρά μόνο αν έχει λάβει ειδική προς τούτο άδεια από τον Διευθύνοντα του Πρωτοδικείου

Κατ’ εξαίρεση τέτοια άδεια δεν απαιτείται για τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και δύο Συμβούλους του ΔΣΗ, τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν.

Ευαγγελία Καρεκλάκη
Πατρίς Ηρακλείου