Πολυτεχνείο Κρήτης: «Μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε νέα καινοτόμα προϊόντα»

Το Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με Διευθυντή τον Καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη, θα συμμετάσχει ως εταίρος στο ερευνητικό έργο Horizon 2020 με τίτλο WaysTUP! «Αλυσίδες αξίας για τη μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε νέα καινοτόμα προϊόντα».

 

Το έργο, το οποίο θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια συνάντηση στις 3-4 Οκτωβρίου στη Βαλένθια της Ισπανίας, σχετίζεται με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και κύριο στόχο έχει να συμβάλει στην έρευνα μετατροπής των αστικών βιοαποβλήτων σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής αξίας, όπως π.χ. συστατικά τροφίμων και ζωοτροφών, βιοπλαστικά, βιοαιθανόλη, βιοάνθρακα, βιοδιαλύτες, πρωτεΐνες και έλαια.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η μείωση της σπατάλης των πόρων και η επανάχρηση υπολειμμάτων τροφών δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση πλήθους φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων, καθώς και στην παραγωγή ενέργειας, συμβάλλοντας στην άμβλυνση της εξάντλησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος που εντείνει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο θα αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο διαδικασιών και πιλοτικών εγκαταστάσεων που αξιοποιούν τα αστικά βιοαπόβλητα και τα μετατρέπουν σε προϊόντα υψηλής αξίας. Οι πιλοτικές εφαρμογές θα εκτελεστούν στα Χανιά και στην Αθήνα, καθώς και σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Βαλένθια, η Αλικάντε, η Αλκούδια (Ισπανία), το Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), η Πράγα (Τσεχία) και η Τέρνι (Ιταλία). Οι καινοτόμες διαδικασίες θα αφορούν τόσο τους πολίτες, όσο και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, φιλοδοξώντας να εφαρμοστούν μοντέλα για την ενεργή συμμετοχή και την αλλαγή των συνηθειών των πολιτών, να υποστηριχτούν οι δημοτικές αρχές και να αναπτυχθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στο έργο, που θα έχει διάρκεια 36  μήνες έως το Φεβρουάριο του 2023, συμμετέχουν 26 ερευνητικοί εταίροι, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις και δίκτυα πόλεων. Από την Ελλάδα, πέραν του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., η ΕΤΑΜ Α.Ε., η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία.

 

Πηγή: Αγώνας της Κρήτης