«Πάρεργο» θεωρούν οι αστυνομικοί τους ελέγχους για το κάπνισμα

Παραμένουν οι αντιδράσεις των αστυνομικών να αναλάβουν τον ρόλο του ελεγκτή για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, επικαλούμενοι σωρεία πάρεργων με τα οποία είναι επιφορτισμένοι και τους απομακρύνουν από το κύριο έργο τους, την προστασία του πολίτη

 

Παραμένουν οι αντιδράσεις των αστυνομικών να αναλάβουν τον ρόλο του ελεγκτή για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, επικαλούμενοι σωρεία πάρεργων με τα οποία είναι επιφορτισμένοι και τους απομακρύνουν από το κύριο έργο τους, την προστασία του πολίτη.

Το νέο πλαίσιο για την καθολική και πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος, όπως επικαιροποιήθηκε, από το υπουργείο Υγείας με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας», προβλέπει ότι η Eλληνική Aστυνομία θα έχει τον ρόλο του ελεγκτή, με την αρμοδιότητα να διαπιστώνει παραβάσεις και να επιβάλει κυρώσεις.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί, αν και συμφωνούν με την εφαρμογή του νόμου, επισημαίνουν ότι ένα ακόμη πάρεργο «φορτώνεται» στην πλάτη τους, την ώρα που η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δεν κατάφερε να «βγάλει» περισσότερους αστυνομικούς στο δρόμο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Nομού Ιωαννίνων Κώστας Κίτσιος.

«Αυτό δεν επετεύχθη, γιατί ο γίγαντας της γραφειοκρατίας συνεχώς διογκώνεται. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να μεταγάγουν κρατουμένους, ψυχικά ασθενείς, να μεταφέρουν εκατομμύρια δικαστικά και στρατιωτικά έγγραφα, συνεχίζουν να εκδίδουν βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα τα οποία θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής, να συνοδεύουν υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών όπως ΕΦΚΑ, εφορίας, για να εφαρμόζουν το νόμο. Συνεχίζουν να προσφέρουν αμισθί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι ΠΑΕ.

Θα πρέπει ο αστυνομικός να επιφορτιστεί με το κύριο μέλημα, που είναι η πάταξη του εγκλήματος και η διασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας των πολιτών», σημείωσε, προσθέτοντας πως στην περίπτωση του καπνίσματος οι αστυνομικoί δε θα επικουρούν απλά άλλες υπηρεσίες, αλλά καλούνται να αναλάβουν την πλήρη εφαρμογή του νόμου.

«Το διαβρωτικό μείγμα του εμπειρισμού και της απρονοησίας και της σκέψης ότι ο αστυνομικός είναι για όλες τις δουλειές, θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι αστυνομία θέλουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Γεωργία Χαλάτση
Ηπειρωτικός Αγών