Γιάννενα: Υπήρξε έκπλυση κομπόστ, αλλά όχι μόλυνση (βίντεο)

Καθησυχαστική εμφανίζεται η περιφέρεια Ηπείρου ως προς τις καταγγελίες για μόλυνση των ποταμών Ψήνας και Τύριας από έκπλυση υδάτων, προερχόμενων από την εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, όπου γίνεται απόθεση κομπόστ.

 

Καθησυχαστική εμφανίζεται η περιφέρεια Ηπείρου ως προς τις καταγγελίες για μόλυνση των ποταμών Ψήνας και Τύριας από έκπλυση υδάτων, προερχόμενων από την εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, όπου γίνεται απόθεση κομπόστ.

Το θέμα έφεραν στη δημοσιότητα αρχικά οι «Ορίζοντες Ηπείρου», κάνοντας γνωστό ότι το μέλος της γραμματείας οργανωτικού της παράταξης Ιωάννης Ράιδος, το μεσημέρι της Δευτέρας, «εντόπισε μια απίστευτη παρανομία» και αποτύπωσε σε βίντεο τα λύματα από το κομπόστ του εργοστάσιου να καταλήγουν στο ποτάμι της Ψήνας, που εκβάλει στο Σουλόπουλο του Καλαμά, καθώς και στον ποταμό Τύρια.

«Περιμένουμε από τους αρμόδιους να διερευνήσουν αμέσως την κατάσταση, αλλιώς οι Ορίζοντες Ηπείρου θα κινήσουν όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την απόδοση των όποιων ευθυνών διαπιστωθούν είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είτε στη συγκεκριμένη εταιρεία», ανέφερε ανακοίνωση της παράταξης Ριζόπουλου.

Σε ανακοίνωση της περιφέρειας Ηπείρου, μερικές ώρες αργότερα, γίνεται αναφορά στο πόρισμα του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της περιφέρειας Ηπείρου, μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε στην τάφρο των ομβρίων της εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου.

Το πόρισμα αναφέρει πως τη Δευτέρα παρουσιάστηκε στην τάφρο ομβρίων, μετά από πολύ έντονη βροχόπτωση, έντονη έκπλυση εδαφών, η οποία προέρχονταν από τον χώρο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (περίπου 20 στρ.), που έχει χρησιμοποιηθεί ως χώρος απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής από την κατασκευή του ανωτέρω έργου. Για τον συγκεκριμένο χώρο έχει ληφθεί ξεχωριστή αδειοδότηση από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή και αυτή την περίοδο εκτελούνται και εργασίες αποκατάστασης – διαμόρφωσης , ώστε να γίνει η τελική χωματοκάλυψη και η τελική φύτευση (με υδροσπορά). Ως υλικό για την αποκατάσταση – διαμόρφωση στη συγκεκριμένη έκταση χρησιμοποιείται το κόμποστ (τύπου Α), που παράγεται από την εγκατάσταση ως υποπροϊόν της επεξεργασίας των απορριμμάτων.

Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης πλεοναζόντων υλικών βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει γίνει ακόμη η τελική χωματοκάλυψη και φύτευση με υδροσπορά. Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις του λειτουργού της εγκατάστασης οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ολοκληρωθούν το β΄ εξάμηνο του 2020.

Σύμφωνα με το πόρισμα της αυτοψίας, «η χρωματισμένη ροή νερού που παρατηρήθηκε, οφειλόταν στις έντονες και απότομες εκπλύσεις, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, από τη συσσώρευση του κόμποστ στην εν λόγω αδειοδοτημένη έκταση (περίπου 20 στρεμμάτων) της ΜΕΑ. Σύμφωνα με τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα των δειγμάτων που πάρθηκαν, δε διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων των φυσικοχημικών παραμέτρων».

Στην ανακοίνωση της περιφέρειας αναφέρεται, τέλος, πως η εικόνα της περιοχής κατά την αυτοψία σήμερα Τρίτη ήταν τελείως διαφορετική και, παρόλο που υπήρχε ακόμη αποστράγγιση και μικρή ροή υδάτων, εν τούτοις δεν υπήρχε το φαινόμενο της προηγούμενης ημέρας και το ρέον νερό δεν είχε οπτικά αλλοιωμένο χρώμα. Ωστόσο, αναμένονται και οι σχετικοί εργαστηριακοί έλεγχοι.

Δείτε το βίντεο στην εφημερίδα Ηπειρωτικός Αγών