Συνάντηση ΣΗΠΕ - ΕΙΕΤ - ΕΔΙΠΤ ΜΕ Θ. ΛΙΒΑΝΙΟ ΓΙΑ 2%

 

 Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Αρ. Πρωτ. 180

Για το 2%, το Μητρώο Τύπου και τη διακίνηση των εντύπων με τον υφ. Θ. Λιβάνιο

ΑΘΗΝΑ. Περιμένοντας τις επόμενες ώρες την έγκριση των ευρωπαϊκών Υπηρεσιών, η Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χρηματοδότηση των οφειλών επιχειρήσεων Τύπου έναντι του ΕΔΟΕΑΠ (2%), είναι έτοιμη να τεθεί εν ισχύει αμέσως μετά.

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Θ. Λιβάνιος, στους προέδρους των τριών συνεργαζόμενων Ενώσεων, περιφερειακού & κλαδικού Τύπου, που τον επισκέφθηκαν την Παρασκευή.

Οι εκπρόσωποι, ΣΗΠΕ (Κατσαΐτης), ΕΙΕΤ (Μουντάκης) και ΕΔΙΠΤ (Σαββάκης) ζήτησαν από τον υφυπουργό την συνολική αναθεώρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στα επίπεδα που ήταν προ του 4387/2016. Τα δυο μέρη συμφώνησαν να εντείνουν την συνεργασία τους, ωριμάζοντας τις σχετικές προτάσεις για να οδηγηθούν σε αποφασιστική σύσκεψη, με πρωτοβουλία Λιβάνιου, και με την συμμετοχή και των εκπροσώπων του υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ. Η νέα αυτή συνάντηση ορίστηκε στα τέλη Αυγούστου ώστε να γίνει στην συνέχεια δυνατή η νομοθετική διευθέτηση του ζητήματος.

Συζητήθηκε και η διακίνηση των εφημερίδων, θέμα επίκαιρο λόγω της πρόσφατης έκδοσης ΚΥΑ, που αφορά στη διακίνηση των εντύπων των αθηναϊκών επιχειρήσεων αλλά και της διαπιστωμένης χρόνιας και διαρκούς αδυναμίας των ΕΛΤΑ να το ικανοποιήσουν. Προτάθηκε από τους εκπροσώπους των Ενώσεων, αντί των ΕΛΤΑ, η χρηματοδότηση των οικείων τμημάτων μεταφοράς και διακίνησης των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου, με τα σχετικά στοιχεία να αντλούνται τόσο από το Μητρώο του ν.3548/2007 όσο και από τα εργασιακά δεδομένα των διανομέων από το ΕΡΓΑΝΗ και τον ΕΔΟΕΑΠ. Ο υφυπουργός είπε ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα και θα εκδηλώσει πρωτοβουλία και για τη μεταφορά/διακίνηση του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου.

Ο Θ. Λιβάνιος ενημέρωσε και για την εξέλιξη της συγκρότησης Μητρώου Τύπου για κάθε χρήση στις σχέσεις των επιχειρήσεων Τύπου και Πολιτείας, συζήτηση που άνοιξε με πρωτοβουλία του ΣΗΠΕ και τω ν συνεργαζόμενων Ενώσεων. Ο προβληματισμός, εκτός των προϋποθέσεων συμπερίληψης στο Μητρώο, επικεντρώνεται και στην ανάθεση εποπτείας και ελέγχου της καλής εφαρμογής, κάτι που ουδέποτε παρατηρήθηκε στον ν. 3548/2007 για τις καταχωρήσεις.