Ενημερωτικό Σημείωμα

                                                                                                                                               Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 55

Ενημερωτικό Σημείωμα

Το τριήμερο ραντεβού τον Ιούνιο στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, με τα Εργαστήρια (Workshops) της Συνεργασίας ΣΗΠΕ - Πανεπιστημίων και την τακτική γενική συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, συνιστούν μια ενότητα επιδιώξεων. Να βαθύνει ακόμα περισσότερο η σχέση με τα πανεπιστήμια και έτσι η επικαιροποίηση, τεκμηρίωση των επεξεργασιών του ΣΗΠΕ ενώ θα απολογίζεται το έργο της διετίας του δ.σ. του Συνδέσμου.

Η επιλογή του τόπου πραγματοποίησης έλαβε ομόφωνη απόφαση του δ.σ. ανταποκρινόμενο στην αδήριτη ανάγκη της έμπρακτης υποστήριξης του Ινστιτούτου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων (Χανιά, 23 - 26 Ιουνίου 2022)

Ημερομηνία προσέλευσης ορίζεται η Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.  Τα Εργαστήρια θα γίνουν στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου. Τα πρωινά της Πέμπτης 23/6 και Παρασκευής 24/6 τα Εργαστήρια της Συνεργασίας ΣΗΠΕ - πανεπιστημίων (Πάντειο, ΑΠΘ, Ιόνιο και Πελοποννήσου). Τα απογεύματα των ιδίων ημερών, ξεχωριστό Εργαστήριο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο 25/6 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια, τακτική, εκλογοαπολογιστική, γενική συνέλευση των μελών του ΣΗΠΕ.

Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων

Η συνάντηση εργασίας στα Χανιά στις 23 και 24 Ιουνίου θα περιλαμβάνει τις παρακάτω 5 θεματικές ενότητες:

Διαχείριση δεδομένων, ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, δεοντολογία και πρότυπα ποιότητας.

Δημιουργία μητρώου Τύπου, σύστημα εποπτείας, διεθνής εμπειρία στήριξης τοπικών Μέσων.

Κοινωνικά Μέσα και πλατφόρμες, πολυμεσικότητα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα Blockchain και web 3.0, το πιλοτικό project medialab–ΣΗΠΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συμπεράσματα.

Ο τρόπος οργάνωσης της συζήτησης θα ακολουθήσει το πρότυπο της συνδημιουργίας. Έτσι, σε κάθε ενότητα στις 4 πρώτες θα ορίσουμε πρόεδρο, 2 εισηγητές για τοποθετήσεις 15 λεπτών και rapporteur που θα κρατάει σημειώσεις και θα συνοψίσει στο τέλος τα βασικά συμπεράσματα της θεματικής ενότητας.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της θεματικής, θα καταλήξουν στην ανακοίνωση που θα γίνει στην τελευταία θεματική ενότητα στην οποία θα πρέπει  να καταλήξουμε σε προτάσεις για τα επόμενα βήματα και μόνιμες δομές συνεργασίας ΣΗΠΕ και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στη συνάντηση εργασίας θα κληθούν να συμμετάσχουν ως εισηγητές: (1) ο Βασίλης Βασιλόπουλος, DPO σε ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ, και (2) ο Γιάννης Χατζηχρήστος, διευθυντής ερευνών του AratosGroup, που στηρίζει τεχνικά το πιλοτικό project medialab–ΣΗΠΕ για παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου με blockchain.

Στις εργασίες του τριημέρου έχει εκδηλώσει την πρόθεση να μετάσχει ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

Ενημερωτικό για την χρηματοδότηση των οφειλών του 2% προς τον ΕΔΟΕΑΠ και για το 2021

                                                                                                                                                          Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

Ενημερωτικό για την χρηματοδότηση των οφειλών του 2% προς τον ΕΔΟΕΑΠ και για το 2021

Αγαπητά μέλη ΣΗΠΕ,

Σε συνέχεια του από 20 Απριλίου ενημερωτικού σημειώματος που σας αποστείλαμε, σας ενημερώνουμε πως σήμερα, Πέμπτη, 19 Μαΐου υπερψηφίστηκε η τροπολογία που αφορά στην επέκταση του προγράμματος στήριξης των επιχειρήσεων τύπου του ποσοστού 2% επί του τζίρου που καταβάλλεται υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ και για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα η τροπολογία, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις» και προβλέπει τα εξής:

α. Εντάσσεται και για το έτος 2021 στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων η μερική ή ολική κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών επιχείρησης προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

β. Επεκτείνεται και στο έτος 2021 η δυνατότητα σε υπόχρεες επιχειρήσεις, να ρυθμίσουν οφειλές τους προς τον ΕΔΟΕΑΠ που προκύπτουν από εισφορά εργοδοτών σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα εκατό (100) ευρώ, με απαλλαγή των προστίμων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμη υποβολής και καταβολής.

Τελούμε εν αναμονή των απαιτούμενων επόμενων ενεργειών προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία της επιδότησης, επί της οποίας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.